บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 เมษายน 2560 วัดสันทรายมูลร่วมกับโรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ 9 รูป สามเณร 19 รูป เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยท่านพระครูพิพัฒน์ ศีลสังวรณ์ เจ้าอาวาสวัดสันทรายมูล นายชูศักดิ์ พวกอินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและคณะศรัทธาวัดสันทรายมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น