ทำบุญสรงน้ำ พระมหาธาตุเจดีย์

พระครูสิริญาณวัขร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสรงน้ำ พระมหาธาตุเจดีย์ สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง โดยมี ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน ท่ามกลางสาธุชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น