สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

นักเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรจากคณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยมีอาจารย์อรนารถ ฟูญาติ ผจก.ผอ.โรงเรียนเป็นตัวแทนครูในการให้พรปี๋ใหม่เมืองแก่นักเรียนทุกคน ณ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น