รดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่

PEA เชียงใหม่ โดยนายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมขบวนพิธีสระเกล้า ดำหัว ขอพรปี๋ใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ PEA เชียงใหม่ ได้สนับสนุนน้ำแข็งใส ไว้บริการฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น