สืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์

รต.พงศ์ศักดิ์ เงินปิง กำนันตำบลดอนแก้ว นางวาสนา สามเมือง ผู้ใหญ่บ้านศาลา ม.3 จัดงานสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ของหมู่บ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานประจำปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ล้านนา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้านและชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้ ก่อนนำไปถวายวัดโสภณาราม โดยมีนายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น