พิธี มอบร่าง ศพ อ.สมทรง อินทร์ทะชัย อาจารย์ใหญ่

นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี มอบร่าง ศพ อ.สมทรง อินทร์ทะชัย ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านและลูกเสือชาวบ้าน อ.สันป่าตอง โดยมีนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวประกาศสดุดีและประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับทายาท ณ บ้านต้นโชค ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น