สระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมสระเกล้าดำหัว ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น