การสาธิตภูมิปัญญา (อุ้ยสอนหลาน)

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ในงานมีการสาธิตภูมิปัญญา (อุ้ยสอนหลาน) และประเพณีแห่ไม้ค้ำ โพธิ์สะหลีวัดบ้านดงหลวง ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เทศบาลตำบลวังผาง และคณะศรัทธาประชาชนร่วมกันจัดขึ้น ที่ วัดบ้านดงหลวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น