แถลงข่าว การจัดงาน “Northern Digital Expo 2017”

นายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ตัวแทนหอการค้า จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ มหาวิทยาลัยเชียงให่ ดร.ภรดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะสื่อ มช. ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “Northern Digital Expo 2017” สุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยเปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ท ณ เชียงใหม่ฮอลล์ 5- 7 พฤษภาคม นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น