ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผ่านไป เจอนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาวอังกฤษนอนเมาอยู่ริมคูเมือง เชียงใหม่ กลัวจะตกน้ำในคูเมือง ลงไปช่วยเหลือให้ทีมงาน นำนักท่องเที่ยวส่งที่พักจนปลอดภัย เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น