รดน้ำดำหัว ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง

คณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เข้ารดน้ำดำหัว ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง สุทธิพงษ์-มลิวัลย์ ใหม่วัน เจ้าของสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน ณ สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น