ถวายมุทิตาสักการะ

พระครูใบฎีกาวีรพงษ์ วิสุทฺโธ วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะดำหัวพระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น