รดน้ำดำหัว นายอำเภอแม่ริม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลแม่สา ได้จัดขบวนแห่เครื่องดำหัวตามแบบฉบับล้านนามีขบวนช่อตุง หมากสุ่ม หมากเป็ง น้ำขมิ้นส้มป่อย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม ตามประเพณีปฏิบัติเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือปี๋ใหม่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่ริม เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น