พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาแห่งเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาแห่งเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในวันสถาปนา “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมสกิกรรมประจำภาคเหนือ” (แม่โจ้)

ร่วมแสดงความคิดเห็น