มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ        เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยพระยุคลบาทในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)      ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น