ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เข้าตำแหน่งปลัดจังหวัดลำพูน

ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ริม นำคณะร่วมแสดงความยินดีกับ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
นายอำเภอแม่ริม ที่ได้รับตำแหน่งปลัดจังหวัดลำพูน และนายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายยงยุทธ์ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง จ.ลำพูนคนใหม่ ที่มาจาก จ.นครสวรรค์ ในฐานะผู้ที่รู้จักและให้ความเคารพนับถือ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น