แถลงข่าวการจัดงาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 60 ภายใต้แนวคิด ” แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไรแอลกอฮอล์ “

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ” แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไรแอลกอฮอล์ ” จัดแถลงข่าว ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น