ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ บัณฑิตในโครงการ Young Professional Retailer รุ่นที่ 1

นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหาร ห้างสพรรสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีน้องๆ บัณฑิตในโครงการ Young Professional Retailer รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น