จิตอาสาแม่เหียะ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาถนนทุกสาย ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ทม.แม่เหียะ โดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ต.แม่เหียะ กว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราแม่เหียะ ทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาถนนทุกสาย ทั้ง 10 หมู่บ้านใน ต.แม่เหียะ เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาถนนสายหลักอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค.60 โดยมีพิธีเปิด ณ ศูนย์ ชรบ. ทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์วิว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรัณยู มีทองคำ นอภ.เมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้อีกด้วย

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ กล่าวว่า การดำเนินภารกิจโครงการจิตอาสา “เราแม่เหียะทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมของจิตอาสา โดยร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมกับ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง และในพื้นที่ ต.แม่เหียะ ให้เกิดเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สำหรับ ต.แม่เหียะได้ดำเนินโครงการ “เราแม่เหียะ ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยจะลงทำความสะอาดถนนสายหลักทุกสาย 10 หมู่ บ้าน ทั้งการฉีดล้างทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง และเก็บขยะ โดยจิตอาสาและหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาในเมืองแม่เหียะ และ จ. เชียงใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น