โรงเรียนศิลปศาสตร์การอาหารเชียงใหม่ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ผอ.สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

โรงเรียนศิลปศาสตร์การอาหารเชียงใหม่ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ผอ.สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น