ระดมความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำแผนชุมชนระดับแขวง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุป
ในการจัดทำแผนชุมชนระดับแขวง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมสัมมนาด้วย ที่โรงแรมเมอร์เคียว วันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น