โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561แด่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด นำทีมงานฝ่ายขาย และประชาสัมพันธ์ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561และขอพรปีใหม่ ปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น