สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน มอบเกียรติบัตรแก่เด็ก ผู้มีความประพฤติดี มีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 61

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ. เป็นประธานในการประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 61 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ. ลำพูน หน.ส่วนราชการ รวมถึง หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับช่วงก่อนการประชุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ น.ส.ศิริลักษณ์ ต๊ะแสง (น้องไข่มุก) นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)รุ่นที่ 8 ประจำปี 61 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับภาคเหนือ เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 8 ในระดับประเทศ (หมายเลขประจำตัว ระดับประเทศ TI 034 )

ซึ่งการแข่งขันระดับประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค.– 4 พ.ค.61 จากนั้น ผวจ.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 รางวัล ซึ่งในส่วนของ จ.ลำพูน มีผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ภายใต้โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 60

ประกอบด้วย 1.บริษัท รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด และ 2.บริษัท วิภนัย พร็อพเพอร์ตี้ ลำพูน จำกัด โอกาสนี้ ผวจ.ได้มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี มีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 61 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรม จ. ลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กประพฤติดี มีค่านิยม เพื่อเป็นตัวแทน จ.ลำพูน เข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒน ธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม. มีนายพงษ์พัทธ์ ธรรมไชย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญาราม อ.แม่ทาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนรับมอบ

และเพื่อเป็นการยกย่องเด็กดี เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีความประพฤติดี มีค่านิยมตามนโยบายรัฐบาล จ.ลำพูน จึงคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายพงษ์พัทธ์ ธรรมไชย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนอรัญญาราม อ.แม่ทา 2.ด.ญ.พจนีย์ นันต๊ะห้วย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง อ.บ้านโฮ่ง 3.น.ส.ณัชลียา เกษะโกมล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ 4. นายอนุรักษ์ วันหลี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น