โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มช.ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 2/61

วันที่ 23 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. สนง.ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ร่วมกับ มช. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(สปช ต.) รุ่นที่ 2/61 โดย ปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และ ผอ.โครงการ สปชต. สนง.ก.พ.เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ ,รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มช. และนายจีระชัย ศรีจันทร์ ดร ประธานสมาคมนักธุรกิจมุสลิมภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ

พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผอ.สำนักบริการวิชาการ ,ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทน รอง ผอ.สำนักบริการวิชาการ ,เลขานุการสำนัก ,หน.ฝ่าย/หน.งานและบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างอบอุ่น

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอใน จ.สงขลา จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 35 คน ข้าราชการตำรวจ 28 คน ข้าราชการพล เรือน 5 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น