เชียงใหม่ {x}-it Thesis Exhibition (EXIT Thesis) : FACMU 2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯในนาม {x}-it Thesis Exhibition (EXIT Thesis) : FACMU 2018
โดยมีที่มาจากเรารู้จัก X กันดีในรูปแบบของตัวเปรในสมการ แล้วถ้านี่เป็นสมการที่จะบ่งบอกตัวตนของคุณเองหละ X ของคุณจะแทนอะไรในสมการ ถ้า ‘X’ คือตัวตนของพวกเขา แล้ว ‘X’ ของคุณล่ะ ?
มาร่วมค้นหา ‘X’ ของพวกเขากันที่ งานนิทรรศการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม นักศึกษาคณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มช. ในวันที่ 22-24 พ.ค. 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟซติวัล เชียงใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :ยุวดี มณีวรรณ (หญิง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ / ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โทร. 0-53-998-999 ต่อ 1306 โทรสาร 0-53-999-122-3 มือถือ 086 – 198 8118

ร่วมแสดงความคิดเห็น