“ดร.อำนวย ยศสุข” นายกสภา ม.แม่โจ้ เปิดใจอยู่กับ ม.แม่โจ้ มากว่า 60 ปี เพิ่งมาเจอเหตุการณ์แปลกๆในปีนี้

ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดใจอยู่กับ มหาวิทยาลัยมากว่า 60 ปี เพิ่งมาเจอเหตุการณ์แปลกๆในปีนี้ สถาบันถูกให้ร้ายป้ายสี ทั้งจากลูกแม่โจ้ที่เข้าใจ มหาวิทยาลัยผิด และคนนอก ผู้ไม่หวังดี ยุให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ ม.44 ควบคุมการบริหาร ข้องใจ สกอ.ตั้งธงอะไร เสนอชื่อคณะกรรม การสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ไปหลายเดือนแล้วไม่มีผลคืบหน้า แต่มีข่าวอ้างขาดหลักธรรมาภิบาล แจงสภามหาวิทยาลัยไม่มีปัญหา ส่วนกรณีสอบอธิการบดีเป็นอีกเรื่อง อยากสื่อถึง รมว.ศธ.เข้าใจ
ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร อาทิ ผศ. ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ,อ.รชฏ เชื้อวิโรจน์, ผศ.พาวิน มโนชัย, อ.ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีฯ เป็นต้น ได้เตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป้าหมายรับทั้งหมดทุกคณะ สาขาวิชา ประมาณ 4,000 คน ขณะนี้มีการลงทะเบียนเกือบครบแล้ว โดยผู้บริหารแจ้งว่า แม่โจ้เป็นสถาบันการศึก ษาระดับอุดมศึกษา ที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีประวัติศาสตร์ทางการศึกษายาวนานมากว่า 80 ปี เป็นที่ไว้วางใจให้บุตรหลานเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ เช่น มีความเป็นเลิศทางการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา สร้างความอดทน ฝึกคนให้สู้งาน จบแล้วมีงานทำ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวธรรมชาติสวยงาม ศิษย์แม่โจ้รักสามัคคีกัน
นับจากปี 2477 ถึงวันนี้ 84 ปี ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่ มีอัตลักษณ์ชัดเจน และในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาใหม่จากทั่วทุกสารทิศ ทั้งแม่โจ้-แพร่ฯ และแม่โจ้-ชุมพร กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วอินทนิล ในฐานะอินทนิล ช่อที่ 83 ที่พร้อมจะเบ่งบานและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ 2561 หลากหลายกิจกรรม
โดยกิจกรรมได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.61 เป็นต้นมา ช่วงเช้าเปิดโครงการรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 และเปิดโครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักและรับทราบถึงนโย บายของมหาวิทยาลัยและแนวทางการใช้ชีวิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
จากนั้น ในวันที่ 12 มิ.ย.61 นักศึกษาหลักสูตร 2 ปี(เทียบเข้าเรียน) รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนัก ศึกษาใหม่ด้วยตนเองอีกครั้ง พร้อมกับการต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ส่วนวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 08.00-12.00 น. เปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ทุกคน ทุกหลักสูตร) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 และในเวลา 13.00 -16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ วันที่ 14-23 มิ.ย. อาทิ กิจกรรม “English Day” ส่วนค่ำวันที่ 16 มิ.ย. งานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” รุ่งเช้า 17 มิ.ย.ทำบุญตักบาตร 20 มิ.ย. โครงการแม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (ภายใน/ภายนอก) เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชน 23 มิ.ย. โครงการเจิมหน้ารับขวัญอินทนิล ช่อที่ 83 โดยมีรุ่นพี่ ศิษย์เก่าจากทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นต้น
ในการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่สอง ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาให้กำลังใจ และเปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ว่าตนกับมหาวิทยา ลัยแม่โจ้ มีความผูกพันกันยาวนาน ตามที่มีข่าวว่า ดร.อำนวย ยศสุข หรือฉายา “หนุ่มดอยเต่า” นั่งอยู่ในสภามหาวิทยาลัยนาน 18 ปีแล้วนั้น ไม่ถูกต้อง ความจริงคืออยู่มานานกว่า 60 ปีแล้ว ในสภาก็มีผู้ทรงคุณ วุฒิระดับชาติ และศิษย์เก่าจำนวนมาก ต่างมุ่งจะส่งเสริมมหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศด้านการ เกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามจำนวนกรรมการสภามี 31 ท่าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรักษาการ
เพราะมี พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกนอกระบบแล้ว จึงเสนอตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ไปยัง สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 25 ราย ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เป็นที่กังขาอย่างยิ่ง เมื่อเร็วๆ นี้ได้ไปพบเลขาธิการ สกอ.ก็คุยกันด้วยดี แต่ต่อมาก็มีข่าวในเชิงลบต่อสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอยู่เรื่อย ๆ พร้อมทั้งยั่วยุให้ รมว.ศึกษาธิการ ใช้มาตรา 44 ควบคุมการบริ หารมหาวิทยาลัย
“ผมอยากบอกว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตใด ๆ สภามหาวิทยาลัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดหลักธรรมาภิบาล ไม่เกี่ยวกับการร้องเรียนอธิการบดี เรื่องขาดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเรื่องนั้นมาจากการร้องเรียนว่าอธิการบดีนำรถหลวงไปทอดผ้าป่าส่วนตัว ซึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วไม่ผิด สกอ.ก็ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วก็ตีกลับมารอบหนึ่ง แล้วก็ร้องไปใหม่อีกรอบ เหมือนจะเอาผิดให้ได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร สภาไม่ได้ผิดอะไร ยังทำงานต่อไปได้ปกติ ทำไมถึงไม่เสนอเรื่องคณะกรรมการสภาชุดใหม่ ตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อย ภารกิจต่างๆ จะได้เดินหน้าต่อไป”
ดร.อำนวย ยศสุข กล่าว และว่าเหตุการณ์แปลกๆ ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ทำให้ศิษย์เก่าที่มีอยู่ทั่วประ เทศ พากันสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ต่างเป็นห่วงและจะเข้ามาช่วยกันเสริมสร้างพลังชาวแม่โจ้ ซึ่งก็ได้บอกไปว่าแม่โจ้ไม่ได้วิกฤตร้ายแรงอะไร ทุกอย่างเดินหน้าต่อไป การรับนักศึกษาใหม่ก็เป็นไปด้วยดี แม้จะมีคนเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่มีคนที่ไม่หวังดี ให้ร้ายป้ายสี แต่ทุกคนก็มุ่งเข้ามาเรียนสถาบันอันเก่าแก่ มุ่งความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรแห่งนี้ เพราะมั่นใจในศักยภาพทุกอย่างที่มีพร้อม จึงอยากกราบเรียนไปยัง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่นี่ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรร้ายแรงอย่างที่เป็นข่าว การร้องเรียน เรื่องทอดผ้าป่าสามัคคีก็หยุมหยิมมาก ทั้งทั้งที่เป็นภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของทุกๆมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้ทำมาต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้ว เรามามุ่งให้การศึกษาแก่เยาวชน ที่จะเป็นกำ ลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้าดีกว่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น