โครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ TCC GROUP (North) – ที.ซี.ซี กรุ๊ป ภาคเหนือ เข้าสวัสดีปีใหม่ กับเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 คุณสุรภี ขันอาษา ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือ พร้อมคณะ จากTCC GROUP (North) – ที.ซี.ซี กรุ๊ป ภาคเหนือ เข้าสวัสดีปีใหม่ กับเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ โดยมี นางสาวสราลี แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการทั่วไปเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ถ.ราชเชียงแสน ต.หาย อ.เมืองใหม่ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น