22

เชิญร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ และบุคลากรผู้ล่วงลับ

🔸ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ล่วงลับครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๗ 📍วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์ มช. เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธีเวลา ๐๘.๔๕ น. พระสงฆ์ ๗ รูป มาถึงบริเวณพิธี ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/r37HD #65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU

ไฟป่ากลางเมืองไม่หยุด ต้องเสริม อส.ลาดตระเวนป้องกันการลอบเผา

สถานการณ์ไฟป่าที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มลดลงหลังมีการเผาป่าหูดับตับไหม้มาแล้วกว่า 2 เดือน แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการลอบเผาป่าติด ๆ 4 ครั้งทั้งที่มีหน่วยป่าไม้ที่รับผิดชอบจัดกำลังพลลาดตระเวนแต่ก็ยังถูกเผา ล่าสุดนายอำเภอเมืองสั่งปลัดอำเภอนำกำลัง อส.ลาดตระเวนและเฝ้าป่าป้องกันการลอบเผาอย่างเด็ดขาด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพร หมั่นใชย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำกำลังสมาชิก อส. ในสังกัดอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง 2 ประจำชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อย จำนวน 11 นาย ออกลาดตระเวนไฟป่า บริเวณดอยวัดพระธาตุกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ได้นำกำลังพล อส อยู่ประจำจุดทางขึ้นวัดพระธาตุ เพื่อเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่า ภารกิจเสร็จสิ้น เวลา 11.00 น ผลการปฏิบัติไม่พบการจุดไฟเผาป่าแต่อย่างใดเหตุการณ์ปกติ การจัดกำลัง อาสารักษาดินแดนออกไปลาดตระเวนดังกล่าว สืบเนื่องมาจากบนเทือกเขาวัดพระธาตุดอยกองมู พบว่า ได้มีมือดี ลักลอบเผาป่า บริเวณทางขึ้นวัดด้านซ้ายมือมาแล้ว 4 ครั้ง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา […]

ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดการน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

วันที่ 10 และ 17 เมษายน 2567 แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดการน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค การปรับปรุงระบบประปา และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้สนับสนุนชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ (อ 11) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ 31) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน นำไปใช้การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป

ทม.แพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองแพร่เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร

รพ.สวนปรุง ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง งวดที่ 12/12

วันที่ 18 เมษายน 2567 นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น งวดที่ 12/12 ร่วมกับ นางพัชมณ ล้อมสุขา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง นายสุริยะ เนินทอง ที่ปรึกษาโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

นายก ทต.ร้องกวาง ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางอ.ร้องกวาง จ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลร้องกวาง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง โดยนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ได้สนับสนุน งบประมาณส่วนตัวในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวล้านนา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ขบวนแห่ ‘นางสงกรานต์’ งดงามอ่อนช้อยในหลวงพระบาง

หลวงพระบาง, 18 เม.ย. (ซินหัว) — เก็บตกภาพบรรยากาศหญิงสาวชาวลาวสวมใส่ชุดพื้นเมืองงดงามเดินขบวนแห่นางสงกรานต์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ตามประเพณีลาว ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13-18 เม.ย. ในแขวงหลวงพระบางของลาว โดยมีประชาชนจำนวนมากพกพาอุปกรณ์สาดน้ำครบมือออกมารวมตัวบนท้องถนนเพื่อสาดน้ำส่งสุขให้ผู้สัญจรผ่านไปมา(บันทึกภาพวันที่ 14-16 เม.ย. 2024)

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

ตร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ รดน้ำขอพร นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 67 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์, พ.ต.ท.อำนาจ รอดดอนไพร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองฯ,พ.ต.ท.สิริวุฒิ เสาวภา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ฯ,พ.ต.ต.ดุสิต ทองดี สวป.(ชส.)สภ.เมืองฯ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัตเข้าร่วมพิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ ภรรยา ณ ข้างหอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ CR สภ.เมืองอุตรดิตถ์

7 วันอันตราย สงกรานต์เชียงใหม่ ยอดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อนชัดเจน

วันนี้ (18 เม.ย. 67) ที่ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 คน เสียชีวิต 0 ราย ส่งผลให้สถิติสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567 จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 39 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 45 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย โดยการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ถึงร้อยละ 74.36 รองลงมาเป็นรถปิคอัพ/รถกะบะ รถเก๋ง และอื่นๆตามลำดับ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด […]

สปม.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส

วันที่ 18 เมษายน 2567 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญ (เดิม) ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส โดยมี นางจารุณี ณิลกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี ในนามผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เจ้าของสถานที่ และนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำผู้บริหารในประจำการ ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการอาวุโส ได้แนะนำผู้บริหารอาวุโส ที่มาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ในการนี้ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้แทนผู้บริหารในประจำการ ได้กล่าวคำขอสุมาคารวะ และนางพรพัฒน์ ศิริ […]

เสวนาถวายผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนทาเหนือวิทยา

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15.09 น. โรงเรียนทาเหนือวิทยาร่วมกับร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทาเหนือวิทยาจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อก่อสร้างห้องส้วมหลังใหม่ จำนวน 10 ห้อง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุภัทรธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดจอมธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประธานฝ่ายฆราวาส นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ รองประธานฝ่ายฆราวาส โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาละอ่อนโฮงเฮียนทาเหนือวิทยา” โดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 1) พระครูสุภัทรธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดจอมธรรม 2) นายสองเมือง ตากุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 3) นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ 4) นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 5) นายบุญมิ่ง โปทาจุ่ม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 6) นายบุญศรี ดูแฮ […]

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินระบบมาตรฐาน ISO9001 : 2015 Implementation

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินระบบมาตรฐาน ISO9001 : 2015 Implementation รุ่นที่ 2 วิทยากรโดยคุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน Consultant จาก JS ISO consultant Co.,Ltd บรรยายให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตาม ISO9001 : 2015 ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดโดยงานบริหารโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/KlVRW ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทหารกองประจำการ(ผลัดปลด) ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายในหน่วย

“ ติดอาวุธทางปัญญา นำทหารกองประจำการ(ผลัดปลด) ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายในหน่วยทหาร“ เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 09.00-12.00 น. พล.ร.7 ดำเนินการนำทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 1 พ.ค.67 สังกัด บก.และ ร้อย.บก.พล.ร.7 จำนวน 26 นาย ทัศนศึกษาภายใต้ “โครงการติดอาวุธทางปัญญาให้กับทหารกองประจำการ(ผลัดปลด)” ศึกษาหาความรู้ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริภายในหน่วย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช ศูนย์ผลิตพันธ์สัตว์ปีกพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 และ โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเพื่อให้ทหารกองประจำการผลัดปลด สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ดูแลตนเอง และครอบครัวต่อไปได้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิธีสืบชะตาเมืองและรดน้ำดำหัว นายอำเภอเชียงคำ

ส่วนราชการพร้อมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน 10 ตำบลร่วมพิธีสืบชะตาเมืองและรดน้ำดำหัว นอภ.เชียงคำ เมื่อวันที่ 18 เม.ย.67 ภายในโดมหอประชุม 111 ปีที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ได้มีการจัดพิธีสืบชะตาเมืองเชียงคำประจำปี 67 ซึ่งพิธีดังกล่าวได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยช่วงสงกรานต์ถือว่าเป็นปีใหม่เมืองเหนือจึงได้มีการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยาแห่งนี้ ทั้งนี้ยังมีการสืบชะตาให้กับนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำและภริยาด้วยเช่นกัน หลังจากเสร็จพิธีในส่วนของบ้านพักนายอำเภอเชียงคำทางส่วนราชการได้มีการจัดพิธีสู่ขวัญตามความเชื่อแบบฉบับล้านนาให้กับนายอำเภอเชียงคำและภริยา ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีก็ได้มีการรดน้ำดำหัวนายอำเภอเชียงคำโดยมีส่วนราชการไม่ว่าจะเป็น อปท.ทั้ง 11 แห่ง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 ตำบลรวมทั้งส่วนราชการภาคอื่น ๆ ก็ได้เดินทางมาขอพรปีใหม่จากนายอำเภอเชียงคำในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ศปถ. สรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ 67

ศปถ. สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ 67 บูรณาการทุกภาคส่วนถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน วันนี้ (18 เม.ย. 67) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 224 ครั้ง […]

ทุกภาคส่วนร่วมกันสระเกล้าดำหัว นายอำเภอหางดง

ทุกภาคส่วนต่างพากัน สระเกล้าดำหัวนายอำเภอหางดง นายกกิ่งกาชาด ผู้คนมืดฟ้ามัวดิน “นายอำเภอขวัญใจของประชาชน” เมื่อเย็นวันที่ 17 เม.ย. 67 ที่ว่าการอำเภอหางดงเชียงใหม่ ได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาด รพ.หางดง รพ สต อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กู้ชีพกู้ภัยเทศบาล แหล่งท่องเที่ยวในท้องที่ ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้ง 9 ตำบล 109 หมู่บ้าน ต่างพากันหลั่งไหลกันมาสระเกล้ารสดำหัวเพื่อเป็นสิริมงคล พ่อเมืองอำเภอหางดงคือ นายชลิต ทิพย์คำ และนางกิรณา ทิพย์คำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหางดง พร้อมใจกันเป็นจำนวนมากนับพันคนขึ้น ทางผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้คนต่างสนุกสนานมีแต่รองยิ้มเพราะนายอำเภอเพิ่มมาดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน เป็นนายอำเภอนักพัฒนาเป็นกันเอง “เป็นนายอำเภอขวัญใจของประชาชน” จึงมีผู้มาสระ เกล้ารสดำหัวจำมากหน้าหลายตาดังกล่าว นอกจากยังมีการประกวดก่อเจดีย์ทรายพร้อมมอบรางวัลให้ด้วย

ส่ง MI 17 บินโปรยน้ำคุมไฟป่าดอยสุเทพป้องกันปะทุซ้ำหลังเกิดไฟป่า

ส่ง MI 17 บินโปรยน้ำคุมไฟป่าดอยสุเทพป้องกันปะทุซ้ำ หลังเกิดไฟป่าไหม้หนักกว่า 60 ไร่เมื่อคืนที่ผ่านมา ส่วนฝุ่นพิษกลับมาทันทีหลังหยุดยาวสงกรานต์ PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่กลับมาเผชิญกับปัญหามลพิษจากฝุ่นควันอีกครั้งหลังผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ไปได้แค่สองวัน ในวันนี้ตัวเมืองเชียงใหม่เต็มไปด้วยฝุ่นควันจากไฟป่าจนมองเห็นดอยสุเทพได้เลือนลาง ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในเขตเมือง 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอีก 25 อำเภอที่เหลือค่าฝุ่นเกินมาตรฐานทุกอำเภอ สูงสุดที่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว 274 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ากลับมาปะทุทันทีหลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดไฟป่าบริเวณเชิงดอยสุเทพ ด้านบนค่ายลูกเสือสุเทพ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไฟได้ลุกลามอย่างหนักจนมองเห็นเปลวเพลิงสีแดงขนาดใหญ่ สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านในชุมชนติดเชิงดอย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เสือไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สนธิกำลัง ร่วมกับทหาร ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 นาย เร่งดับไฟ โดยแบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด เดินขึ้นไปยังจุดเกิดไฟ และ เดินลงจากดอยมายังจุดเกิดไฟ […]

เปิดการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะ รองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

พิธีเปิดการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งการของ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีดำริให้ผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบรองรับการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ น้ำตกห้วยแก้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำ และโบราณสถานเวียงกุมกาม HOP&GO ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ผลักดันให้เกิดเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 แห่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งทำให้การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการท่องเที่ยวในรูปแบบ HOP ON HOP OFF ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ปัจจุบัน HOP&GO ได้นำระบบติดตามตำแหน่งรถทั้ง 4 เส้นทาง รูปแบบ “Live […]

1 6,676 6,677 6,678 6,679 6,680 6,940