22

ศปถ.ประสานเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่องฯ

ศปถ.ประสานเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง – อำนวยความสะดวกผู้ที่ยังตกค้างในสถานีขนส่งผู้โดยสาร – สร้างการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่เด็กและเยาวชน วันนี้ (17 เม.ย. 67) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 242 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 237 คน ผู้เสียชีวิต 32 ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ (11 – 16 เม.ย. 67) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,811 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,837 คน ผู้เสียชีวิต รวม 243 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 9 จังหวัด ซึ่ง ศปถ.ได้กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรในเส้นทางสายหลัก และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับ รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด […]

รร.ยุพราชวิทยาลัย สูมาคารวะครูบาอาจ๋าน สระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง

รร.ยุพราชวิทยาลัย วันกตัญญู สูมาคารวะครูบาอาจ๋าน สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2567 วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น.นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยชมรมเพชรยุพราชฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดงานวันกตัญญู สูมาคารวะครูบาอาจ๋าน สระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหารอาวุโส และคุณครูเพชรยุพราช (อดีตคุณครูยุพราชวิทยาลัย) คุรุเมธีและพิธีคุรุบูชา ประจำปี 2567 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เพชรยุพราช (อายุ 80 ปี ขึ้นไป) และมอบโล่คุณูปการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชมรม โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราขวิทยาลัย กล่าวสูมาคารวะดำหัว นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย กล่าวมุทิตาจิต พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน องค์กรภาคีเครือข่าย สมาชิกเพชรยุพราชฯและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย […]

แม่ฮ่องสอนหารือเร่งด่วน พิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนหารือเร่งด่วนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกยิง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเร่งด่วนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกยิง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายก อบต.ผาบ่อง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุม สืบเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกยิง ในห้วงงานเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันที่ 14 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารใบหยกชาเล่ต์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.พลอย ไม่มีชื่อสกุล อายุ […]

ครู โรงเรียนนารีรัตน์หวัดแพร่ ได้ทุนอบรมภาษาจีน

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผอ.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่เผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทัดดาว ศรชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้รับทุนเต็มจำนวนประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ของวิทยาลัย Beijing international chinese college เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาจีนชาวต่างชาติ ณ วิทยาลัยนานาชาติ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1- 14 เมษายน 2567 การอบรมประกอบด้วย CR .รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่

ชาวแพร่ร่วมรดน้ำดำหัว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 เม.ย 66 ณ.ลานสวนสาธารณะ อบจ.แพร่ ถนนราฏร์อุทิศ อ.เมือง จ.แพร่ นายพิภพ ถานะวุฒิพงค์ รองนายก อบจ แพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานสังกัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นจ.แพร่พร้อมประชาชนชาว จ.แพร่ ได้ร่วมกันรดน้ำขอพร นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ตามประเพณีขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยนายก อบจ.แพร่ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันมารดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง และขอให้ทุกท่านมีความสุข มีความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ต่อจากนั้นจึงได้ร่วมกันรดน้ำขอพรตามประเพณีบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าและเสริมสร้างศักยภาพการ รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Function Exercise : FEX)และรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปภ.จังหวัด และส่วนราชการปกครอง ท้อถิ่น ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่า และเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัแม่ฮ่องสอนจะเกิดไฟป่าในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรและนักท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนั้นไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก ไฟป่ายังก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศ ทั้งทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พืชพันธุ์หายากถูกทำลาย เสียสมดุลทางธรรมชาติและทำให้หน้าดินเสื่อมโทรม เนื่องจากสูญเสียธาตุอาหารดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งการเฝ้าระวังการป้องกัน การเผชิญเหตุและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าเป็นการฝึกในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Function Exercise : FEX)และรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) […]

คุณมาลี กอบกิจเจริญ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 3 แสนบาท ให้รพ.สวนดอก

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จากคุณมาลี กอบกิจเจริญ พร้อมครอบครัว ที่สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/FRBb6 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณมนต์ชัย ใจสม มอบเงินบริจาค 1.25 แสนบาท เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รพ.สวนดอก

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 125,000 บาท จากคุณมนต์ชัย ใจสม ที่สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/MqoVN ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริการดูแลผู้ป่วย และศูนย์วิจัย

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการบริการดูแลผู้ป่วย และศูนย์วิจัยของ Affiliated Hospital, Youjiang Medical University for Nationalities ณ เมือง Baidong โดยมี Professor Deng Yobin, Associate Dean, School of Clinical Medicine พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านโรงพยาบาล และการวิจัยระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ณ เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/0fTze ภาพ/ข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษากลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตอาสา ร.17 พัน.2 ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน

เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อกรุณาทราบเมื่อ 17 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. ร.17 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นายพัลลภ ปาโกวงค์ ที่ต้องการโลหิตสำหรับเข้ารักษาเพื่อการผ่าตัด โดยสามารถบริจาคฯ โลหิต รวมทั้งสิ้น 2,250 ซี.ซี. ณ รพ.ศูนย์ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปางผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หนุ่มใหญ่ไปเที่ยวงานวัด ตกดึกพบเป็นศพ คาดวูบจากโรคประจำตัว

หนุ่มใหญ่ไปเที่ยวงานวัดต่างหมู่บ้าน ตกดึกพบเป็นศพนอนเสียชีวิตในซอยข้างวัด คาดวูบจากโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 16 เม.ย.67 เวลา 20.37 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทะ ได้รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิต บริเวณซอยข้างวัดบ้านหลุก หมู่ 6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จึงแจ้งร้อยเวรสอบสวน พร้อมด้วยแพทย์เวร รพ.แม่ทะ เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยแม่ทะ ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย อยู่ในลักษณะคล้ายนั่งพับเพียบ ใบหน้าซุกอยู่กับต้นไม้ ตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตอายุประมาณ 50 ปี เป็นชาวบ้านหนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ ได้มาเที่ยวงานวัดบ้านหลุก ต.นาครัว ห่างจากบ้านผู้เสียชีวิตประมาณ 10 ก.ม. เนื่องจากที่วัดบ้านหลุกมีการจัดงานแห่ไม้ค้ำศรี และงานวันไหลวัดบ้านหลุก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบ ทางเจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่ รพ.แม่ทะ ก่อนจะแจ้งให้ญาติรับไปดำเนินการต่อไป ภาพ สมาคมกู้ภัยแม่ทะ

เฮลิคอปเตอร์ กรมฝนหลวงฯ สนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 บินสำรวจไฟป่า

เฮลิคอปเตอร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 บินสำรวจไฟป่าเชียงใหม่ วันที่ 17 เมษายน 2567 ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 ได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ แบบ H 130T2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 ลำ ในภารกิจบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจพื้นที่เกิดจุดความร้อนหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขาสูง โดยการปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการค้นหาจุดที่เกิดการเผาไหม้และไฟป่า รวมถึงค้นหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการตักน้ำของอากาศยานประเภทต่างๆ ที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยเน้นพื้นที่เป้าหมายหลักที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , อุทยานแห่งชาติผาแดง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ต่างๆ ในเส้นทางการบินผ่าน ซึ่งจากการบินสำรวจในวันนี้ ได้พบพื้นที่เผาไหม้และไฟป่าหลายจุด ในพื้นที่บริเวณของอุทยานแห่งชาติผาแดง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าบนภูเขาสูงชัน กำลังทางภาคพื้นไม่สามารถเข้าพื้นที่ดับไฟป่าได้ ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 ได้ดำเนินการบันทึกภาพพร้อมแจ้งพิกัดการตวจพบพื้นที่เผาไหม้ ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ […]

แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อม และขับเคลื่อนการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าและเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า (War Room) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าและเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise :FEX) โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย พร้อมทั้ง หน่วยงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 250 คน ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนเผชิญเหตุไฟป่า และเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเกิดไฟป่าในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคม ทั้งทางบกและทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้น ไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งไฟป่ายังก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศ ทั้งทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า […]

สพม.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว สูมาคารวะขอพร

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว สูมาคารวะขอพร ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการฯ และดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุม 4 ชั้น อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมขับเคลื่อนแผนการ ยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมฯ

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี และ ดร.ปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะ นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ โดยได้รายงานแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน การพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน และผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนของ สพม.เชียงใหม่

ขอความช่วยเหลือ ตามหา จ.ย.ย.ที่หายปริศนาระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล

อโรคยามาพร้อมความเครียด หนุ่มใหญ่ความดันขึ้นรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาล สุดท้ายหายทั้งความดันทั้งมอเตอร์ไซค์ ตามหามาเกือบสองเดือนยังไม่เจอ ใครเอาไปวอนเอามาคืนเพราะยืมเขามาอีกที นายพงศกร อายุ 56 ปี ขอความช่วยเหลือสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าว ตามหารถจักรยานยนต์ที่หายปริศนาระหว่างไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มานานเกือบสองเดือน เผยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจที่อาการโรคความดันหายไปพร้อมกับรถ วอนใครเอาไปช่วยเอามาคืน แม้ราคาไม่แพงแต่เป็นรถที่ยืมคนอื่นมาอีกที นายพงศกร เล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เกิดอาการหน้ามืดอาการโรคความดันกำเริบ จึงแข็งใจขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นมีโอ สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะทะเบียนมาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ มาถึงได้จอดรถทิ้งไว้ที่หน้าห้องฉุกเฉิน เสียบกุญแจคาไว้กับรถและเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวเข้าไปทำการรักษาเพราะอาการหนัก แพทย์ให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ตอนนั้นแพทย์ยังไม่ให้กลับบ้าน แต่ด้วยความเป็นห่วงรถและอาการดีขึ้น ตนเองจึงขอกลับบ้าน แต่เมื่อลงมาจากตึกไปดูรถที่จอดไว้ปรากฏว่าหายไป เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีใครเห็น จะกลับบ้านก็ไม่ได้ พยาบาลสงสารได้ให้เงินเป็นค่ารถกลับบ้าน 100 บาท และบอกว่าคงจะมีเจ้าหน้าที่ยกรถไปเก็บไว้ หลังจากนั้นจึงได้ไปตามหารถที่ สภ.แม่ริม เพราะเป็นไปได้ว่ารถจะถูกยกไปเก็บรักษาไว้กรณีหาเจ้าของไม่เจอ แต่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีใครแจ้งหรือยกมาเก็บไว้ที่โรงพัก หลังจากนั้นจึงได้ย้อนไปตามหาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง เดินหาทุกซอกทุกมุมก็ไม่พบ ต่อมาได้ไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.แม่ริม ใช้เป็นหลักฐานขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล […]

ปลดปล่อยศักยภาพทางธุรกิจโอกาสที่เหนือกว่า

ในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของธุรกิจไทยผู้ประกอบการต่างก็พากันแสวงหาโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆ จากถนนที่พลุกพล่านในกรุงเทพไปจนถึงชายฝั่งอันเงียบสงบของภูเก็ต กล่าวได้ว่าประเทศไทยนี้ได้มอบโอกาสที่หลากหลายสำหรับธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตมากมาย นอกจากนี้ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่าง บัญชีทดลองและเครื่องคิดเลขการเงิน ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจอย่างจากข้อมูลที่มีในระบบเพื่อการลงทุนให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ กรุงเทพ ศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในฐานะเมืองหลวงที่พลุกพล่านของประเทศไทย กรุงเทพเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ นอกจากตึกระฟ้าสูงตระหง่านและถนนที่พลุกพล่านแล้วยังมีการค้าขาย วัฒนธรรม และนวัตกรรมจัดเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางที่แท้จริงสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบและขนาด การค้าที่เจริญรุ่งเรืองในใจกลางกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ตลอดและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เมืองนี้ถือว่าเป็นประตูสู่ตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกก็ไม่เกินจริง ที่นี่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงฐานผู้บริโภคที่หลากหลายและได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ย่านช็อปปิ้งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างสุขุมวิทและสยามไปจนถึงตลาดจตุจักรและเยาวราช นอกจากนี้ความร่ำรวยทางวัฒนธรรมก็ยังคงมีอยู่สิ่งนี้เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสู่สถานที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์และย่านใกล้เคียง ตั้งแต่พระบรมมหาราชวังอันงดงามและวัดศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดโพธิ์และวัดอรุณ ไปจนถึงสตรีทอาร์ตที่ในย่านใกล้เคียงอย่างสีลมและทองหล่อ กรุงเทพถือเป็นวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการที่กำลังขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและบริษัทฟินเทคไปจนถึงเอเจนซี่สร้างสรรค์และกิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการจึงสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นในการเปลี่ยนความคิดของตนให้กลายเป็นความจริง นอกจากนี้โครงการริเริ่มของรัฐบาล เช่น นโยบายประเทศไทย4.0 ก็กำลังปูทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางชั้นนำสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูเก็ต สวรรค์สำหรับการท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ภูเก็ตตั้งอยู่ริมชายฝั่งอันบริสุทธิ์ของทะเลอันดามัน ที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยน้ำทะเลสีฟ้าชายหาดสีทองและภูมิประเทศเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความสวยงามอันน่าทึ่งแล้วภูเก็ตยังเป็นสวรรค์สำหรับการ ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันได้มอบโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจที่จะเติบโตในสวรรค์อันงดงามแห่งนี้ได้อีกด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจการดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลกในแต่ละปี ตั้งแต่ผู้ที่รักแสงแดดและผู้ชื่นชอบการผจญภัยไปจนถึงสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพและนักเดินทางทั้งหลาย เกาะแห่งนี้ตอบสนองความสนใจและความชอบที่หลากหลาย ด้วยรีสอร์ทระดับโลก สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาและกิจกรรมมากมาย พูดได้เลยว่าภูเก็ตได้มอบโอกาสไม่รู้จบสำหรับธุรกิจในภาคการบริการ ความบันเทิง และการพักผ่อน แน่นอนว่าความภาคภูมิใจในการให้บริการและประสบการณ์ที่เหนือชั้นแก่ผู้มาเยือน ตั้งแต่โรงแรมบูติกและรีสอร์ทเชิงนิเวศไปจนถึงวิลล่าหรูและสถานที่พักผ่อนริมชายหาด เกาะนี้มีที่พักให้เลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณและความชอบ นอกจากนี้ด้วยแนวโน้มการเติบโตไปสู่การเดินทางแบบยั่งยืนความต้องการริเริ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม […]

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยม จุดอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรฯ

ลำพูน – ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยม จุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 67 พล.ต.ท. กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต. บุณยวัต เกิดกล่ำ ผบก.ภ.จ.ลำพูน, รอง ผบก.ภ.จ.ลำพูน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 67 เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีการปฏิบัติหน้าที่ให้การบริการประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านการจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวกฯ ดังนี้ที่หมาย 1 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ม.6 ต.มะกอก อ.ป่าซางที่หมาย 2 วัดบ้านปาง ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ ที่หมาย 3 จุดตรวจเหล่ายาว ม.8 ต.เหล่ายาว […]

ทม.แพร่ ร่วมใจสืบสานประเพณี “ตักบาตรบนเมก” ทุกเช้าวันพุธ

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอย ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดแพร่ ชมรมช่างเสริมสวยเทศบาลเมืองแพร่ และคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมใจทำบุญตักบาตร ณ บริเวณประตูชัยกำเเพงเมืองแพร่ (เมก) จากนั้นรับฟังคติธรรมจากคณะพระสงฆ์วัดสองแคว ความว่า ประเพณีสงกรานต์ บรรพบุรุษของเราถือเทศกาลนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความรักซึ่งกันและกัน โอกาสแสดงการขออภัยซึ่งกันและกัน เพราะพื้นฐานของมนุษย์ย่อมมีความผิดพลาดเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงความรักความห่วงใย คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลบุตรหลานให้เล่นสงกรานต์อย่างมีสติ อยู่ในศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป

1 6,872 6,873 6,874 6,875 6,876 6,937