22

นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่อง ความมั่นคงทางอาหาร

นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่องความมั่นคงทางอาหาร เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างสังคมเกื้อกูล เพิ่มพูนความสามัคคี ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ 27 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และ สามารถเก็บพืชผักสวนครัว ที่ออกผลผลิตจนสามารถนำผักมารับประทานกันในหลายเดือน พร้อมดำเนินการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ต่อเนื่องร่วมกับทาง เกษตรแม่ลาน้อย พัฒนาชุมชนแม่ลาน้อย เหล่า สมาชิก อส.แม่ลาน้อย ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยนายอำเภอแม่ลาน้อย เผยว่า กิจกรรมบ้านนี้มีรัก เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และเพื่อสร้างสังคมเกื้อกูล เพิ่มพูนความสามัคคี ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง

นอภ.แจ้งเตือนระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้น หวั่นกัดเซาะตลิ่งจนถึงถนนหลวง

นายอำเภอแม่ลาน้อย แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการเดินทาง การสัญจร ถนนทางหลวง 108 ระหว่างบ้านทุ่งรวงทอง -แม่ลาน้อย กม. ที่ 126-127 ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้น หวั่นกัดเซาะตลิ่งจนถึงถนนหลวง วันนี้ 27 พค.67 ชาวบ้านแจ้งว่าเนื่องจากมีฝนตกหนักและต่อเนื่องมาหลายวันมีน้ำป่าไหลหลากจากห้วยก๋องข่อ มาสะสมบริเวณริมถนนหลวง 108 ระหว่าง กม. ที่ 126-127 บ้านทุ่งรวงทอง -บ้านแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำผ่านทางใต้ถนนหลวง มีดินตะกอน และเศษวัสดุอุดตันทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกจากลำห้วยได้ และช่วงนี้มีฝนตกด้านบนทำให้น้ำจากลำห้วยมาเพิ่มเติมระดับปริมาณน้ำจึงเพิ่มสูงขึ้น และติดกับถนนหลวงสายหลักของจังหวัดที่มีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา ซึ่งเกรงว่าจะเกิดน้ำกัดเซาะตลิ่งหวั่นถนนหลวงทรุด จนเป็นเหตุให้สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ โดยว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย กล่าวว่า ทาง อำเภอแม่ลาน้อย และส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ รวมถึงได้เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการเดินทาง ห้วงนี้อำเภอแม่ลาน้อยมีฝนตกต่อเนื่อง ขอให้พี่น้องประชาชน สัญจรด้วยความปลอดภัย และสามารถแจ้งเหตุการณ์ รายงานสถานการณ์ ประสานงานฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนน ประสานได้ที่ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง […]

รร.เทพนารี ชื่นชม “พรวริศรา” แชมป์นักกีฬายิงปืนหลายรายการ

นางสุกานดา พันธุนิติพงศ์ ผอ. รร เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่เผยว่าเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2567 รร.เทพนารีได้แสดงความยินดี เด็กหญิงพรวริศรา เสนาสุทธิพร น้องเอเธนส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน Green Shooting Championship 2024 วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ สนามยิงปืน สมาคมกีฬายิง ปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลดังนี้

ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต, นายสุเมธ แสงนิ่มนวล, รองศาสตราจารย์ มีนา เชาวลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะวิทยากรที่ปรึกษา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ และการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล

คณบดีคณะแพทย์ มช. ร่วมในพิธีเปิดการประชุม 9th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีเปิดการประชุม 9th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับ Seoul National University โดยมี รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายในหัวข้อ Collaborative Research : International Collaboration Case และมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในพิธี และมีกิจกรรมพบบริษัทผลิตภัณฑ์การแพทย์ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับศูนย์ CM Clinical Trial Research Center คณะแพทยศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม wyndham grand busan สาธารณรัฐเกาหลี […]

อบจ.แพร่ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่จิตใจแจ่มใส ต.ช่อแฮ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทั้งนี้ มีผู้สูงอายุจากตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะโรคซึมเศร้า และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สื่อโซเชียลมีเดีย และลดการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ แนะนำภารกิจหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ

กองทัพอากาศ จัดเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อ รพ.นครพิงค์

กองทัพอากาศ จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไชยปราการ เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ วันจันทร์ที่ 27 พฤษาภาคม 2567 กองทัพอากาศ โดย กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอใช้อากาศยานของกองทัพอากาศ ในการรับผู้ป่วย ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ในการนี้ กองทัพอากาศ จึงได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) ของหน่วยบิน 2033 จากที่ตั้งกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การสนับสนุนภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย ด้วยการเคลื่อนย้ายลำเลียงหรือการขนส่งทางอากาศไปยังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดสาธารณภัย กองทัพอากาศขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคลากร อากาศยานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติ

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงาน “เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน ร่วมการประชุมคณะทำงาน “เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM #ChiangMaiFestivalCity

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 ตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ภาคเหนือตอนบน

นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 ตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ เพื่อเตรียมการรับมือฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2567 ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 ได้นำกำลังพลและจิตอาสาพระราชทาน 904 กองบิน 41 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดยการร่วมสร้างแนวกั้นน้ำเลียบแม่น้ำลี้ ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งเตรียมการรับมือพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่อีกด้วย โดยเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกในการป้องกันเหตุอุทกภัย ซึ่งกองบิน 41 ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้พร้อมในการออกปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที

ทต.ร้องกวาง อบรมเข้มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือสังคมตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 โดยกิจกรรมในวันแรก เป็นการให้ความรู้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาลเป็นผู้ให้ความรู้

ลุงหาเห็ดพลัดตกเขา กู้ภัยฯ และชาวบ้านเดินเท้าช่วยกันหามออกจากป่า

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 พ.ค.67 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านตกจากที่สูง ได้รับบาดเจ็บ ภายในป่าเขตบ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง จึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยแม่ถอด และสมาคมกู้ภัยลำปาง จุดเถิน สนับสนุนเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เบื้องต้นที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางเข้าป่าลึก จะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 60 ปี ศีรษะแตก เจ็บที่ขา และมีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านจึงได้นำผู้บาดเจ็บนอนบนบอร์ด และช่วยกันหามออกจากป่า มายังจุดที่จอดรถกู้ภัย เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งรักษาที่ รพ.เถิน สอบถามทราบว่า ผู้บาดเจ็บได้เดินเข้าป่าเพื่อไปเก็บเห็ด พร้อมกับเพื่อนอีกหลายคน แต่ได้เกิดลื่นไถลตกลงจากเขาได้รับบาดเจ็บ เพื่อนที่ไปด้วยกันจึงรีบติดต่อแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง (ภาพ สมาคมกู้ภัยลำปาง จุดเถิน)

ปปช.จ่อเอาผิด ทต.ดอยสะเก็ด จ้างผู้รับเหมาเก็บขยะผิดหรือไม่

ปปช.จ่อเอาผิด ทต.ดอยสะเก็ด จ้างผู้รับเหมาเก็บขยะผิดหรือไม่.?.เสนอญัตติขออนุมัติเงินงบปี 67 แต่นายกฯ และ ผอ.คลัง ไม่มาชี้แจง สท.ตั้งกระทู้สอบถาม ถามปัญหาหลายเรื่อง นายกฯไม่ตอบ รถกู้ชีพราคาหลักล้านเสีย ไม่นำออกช่วยชาวบ้าน รอง นายกฯตอบเพียงไม่ได้รับมอบอำนาจจากนายกฯให้ตอบทุกเรื่อง สท.บอกจะพัฒนาให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายธีระพงษ์ ศรีนุ ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดการประชุมสภา ทต.ดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ภายใน สนง.ทต.ดอยสะเก็ด (มีการบันทึกเสียง และเปิดให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง เพื่อนำเสนอข่าวสารการประชุม ได้รับการอนุญาตจาก ประธานสภา ทต.ดอยสะเก็ดแล้ว) การประชุมวันนี้ทางฝ่ายบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถือว่าสำคัญ เพราะจะต้องนำเงินไปใช้จ่ายสำคัญในหลายๆด้าน เช่นการจัดงานแสดงถึงความจงรักษ์ภักดีในวันสำคัญต่างๆ นำไปจัดงานทางด้านศาสนา และรวมถึงเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน และงบประมาณด้านอื่นๆนั้นถือว่าสำคัญ แต่วันนี้ทางนายพณานนท์ สูนดาอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด […]

คุณจิราพร กิตติคุณชัย พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 6 หมื่นบาท ให้รพ.สวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 60,000 บาท จากคุณจิราพร กิตติคุณชัย พร้อมครอบครับ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/lcclx ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอฟื้นคืนชีพ! “ทะเลสาบดอย” ขณะนี้ตายสนิทร่วม 2 เดือนแล้ว

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2567 ที่ ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ขณะนี้กลายสภาพตายสนิทมาร่วม 2 เดือนแล้ว เรือนแพ เรือชักจูง ติดบกไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ และไร้นักท่องเที่ยว คงเหลือแต่แม่ค้าอาหารแห้งประเภทปลาบริเวณตลาดชุมชนทะเลสาบดอยเต่าเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น ส่วนบริเวณทะเลสาบดอยเต่าที่เป็นเวิ้งสัดลูกหูลูกตา กลายเป็นแหล่งเลี้ยงวัวที่มาเลาะเล็มหญ้ากินเท่านั้น คนหาปลาต้องล่องเรือไปไกลถึงบริเวณก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวอ.ดอยเต่า คงต้องฟ้าฝนอำนวย เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นในหน้าฝนนี้ทะเลสาบดอยเต่าก็จะฟื้นชีพกลับมาดังเดิม

ท้องถิ่นก้าวไกลยกขบวนว่าที่ผู้สมัคร​ อบจ.ร่วม Chiang Mai Colourful Pride Month 2024

ท้องถิ่นก้าวไกลเรียกน้ำย่อยยกขบวนว่าที่ผู้สมัคร​ อบจ.ร่วม Chiang Mai Colourful Pride Month 2024 งานบ่ายวานนี้ 26​ พ.ค. 2567​ กิจกรรม Chiang Mai Colourful Pride Month 2024 เริ่มต้นขบวนพาเหรดจากบริเวณพุทธสถานเชียงใหม่ไปยังประตูท่าแพ โดยผ่านทางแหล่งการค้าชื่อดังไนท์บาร์ซาร์​ อ.เมืองเชียงใหม่ สีสันขบวนที่มาจากหลายสาขาอาชีพ​ ต่างจัดเต็มและสร้างความสนุกสนาน​เรียกสายตาคนชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดสองข้างทาง​ นับเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง Pride Month 2024 ที่แรกของประเทศไทย​ โดยมีเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง​ ในส่วนของพรรคการเมืองมีหลายพรรคเข้าร่วม​ โดยเฉพาะขบวนใหญ่ที่มาจากพรรคก้าวไกล​ มี​ ส.ส.ทั้งบัญชีรายชื่อ​ และ​ส.ส.เขตของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมครบทุกคน​ และยังมีว่าที่ผู้สมัครนายก​ อบจ.เชียงใหม่​ ดร.พันธุ์อาจ​ ชัยรัตน์​ ยกขบวนว่าที่​ผู้สมัคร​ ส.อบจ.เชียงใหม่ทุกเขตในนามพรรคก้าวไกลมาร่วมสร้างสีสันเรียกน้ำย่อยการเมืองท้องถิ่นที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากคนเชียงใหม่​โดยจะมีการเลือกตั้งต้นปีหน้านี้

เผยเคล็ดลับ จัดงานแต่งงานในโรงแรม ประหยัด งบไม่บานปลาย

การจัดงานแต่งงานในโรงแรมถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมสำหรับคู่บ่าวสาว เพราะมีความสะดวกสบาย มีระบบการบริการที่เป็นมืออาชีพ แต่ค่าใช้จ่ายอาจถือว่าค่อนข้างสูง หากไม่มีการวางแผนที่ดี วันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับในการจัดงานแต่งงานในโรงแรมอย่างประหยัดงบประมาณ แต่ยังคงความสวยงามและประทับใจ ⦁ เลือกวันจัดงานในช่วงนอกฤดูกาลหนึ่งในเคล็ดลับจัดงานแต่งงานในโรงแรมที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดคือการเลือกจัดงานในช่วงนอกฤดูกาล โรงแรมส่วนใหญ่จะมีอัตราค่าบริการลดลงในช่วงวันธรรมดา หรือนอกเทศกาลสำคัญต่างๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันสำคัญ การจัดงานแต่งงานในโรงแรม ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมาย เพียงแค่มีการวางแผนล่วงหน้า เลือกสิ่งที่เหมาะกับงบประมาณ และความต้องการ

สำรวจ 5 อันดับป้าย LED Outdoor ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในยุคปัจจุบันป้าย LED Outdoor กลายเป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากในพื้นที่กว้าง ประกอบกับความคมชัดและสีสันที่สดใส ทำให้ป้าย LED Outdoor กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง วันนี้เราจะพาไปสำรวจ 5 อันดับป้าย LED Outdoor ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อชมความอลังการและความล้ำสมัยของเทคโนโลยีการโฆษณากลางแจ้ง ⦁ Suzhou Sky Screen ประเทศจีน ป้าย LED ขนาดยักษ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน มีความยาวถึง 500 เมตร กว้าง 32 เมตร และครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 16,000 ตารางเมตร ด้วยความละเอียดระดับ 10K และความสว่างสูงถึง 6,000 nits ทำให้ Suzhou Sky Screen กลายเป็นป้าย LED Outdoorที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน⦁ Viva Vision ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนถนน Fremont Street […]

เมนูเด็ดปีละครั้ง! “ไส้อั่วเห็ดถอบ” สูตรต้นตำรับ เถ้าแก่เนี้ยร้านยางเชียงใหม่

“เห็ดถอบ” ถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบจากป่ายอดนิยมในการปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆ ของคนภาคเหนือ ซึ่งตามธรรมชาติจะออกเพียงปีละครั้งในช่วงต้นฤดูฝน โดยช่วงนี้พบว่าชาวบ้านในหลายพื้นที่ต่างมีการเก็บจากป่าออกมาวางขายตามท้องตลาดกันแล้ว แม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงถึงกิโลกรัมละ 600-800 บาท แต่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับคนที่ชื่นชอบรสชาติและความอร่อยของวัตถุดิบชนิดนี้ที่มีเพียงปีละครั้ง จึงไม่พลาดที่จะเลือกซื้อไปปรุงอาหารพื้นเมืองภาคเหนือเมนูต่างๆ เช่น คั่วเห็ดถอบ,แกงเห็ดถอบ หรือเห็ดถอบต้มจิ้มน้ำพริก เป็นต้น แม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงถึงกิโลกรัมละ 600-800 บาทโดยที่ “ร้านนงพรรณไส้อั่ว” ที่ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ ก่อนถึงไฟแดงสี่แยกข่วงสิงห์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นต้นตำรับและมีชื่อเสียงจากเมนูเด็ด “ไส้อั่วเห็ดถอบ” เริ่มทำไส้อั่วเห็ดถอบชุดแรกของปีนี้ออกขายแล้วเช่นกัน หลังจากที่ลูกค้าสอบถามกันมาต่อเนื่องและมีการสั่งจองล่วงหน้าจำนวนมาก โดยหลายรายเป็นการจองล่วงหน้าข้ามปีด้วย โดยนางอนงพรรณ โฆษิตสกุลชัย อายุ 71 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ทันทีที่เห็ดถอบในปีนี้เริ่มออกสู่ท้องตลาด ทางร้านได้รวบรวมซื้อจากชาวบ้านมาได้รวมแล้วหลายร้อยกิโลกรัม โดยเน้นเลือกจากแหล่งที่ยืนยันว่าไม่ใช้วิธีเผาป่าเพื่อเข้าไปเก็บเห็ดถอบ เพื่อทำไส้อั่วเห็ดถอบ ทั้งนี้ทางร้านจะทำ “ไส้อั่วเห็ดถอบ” ออกขายเพียงแค่ปีละครั้งเฉพาะช่วงฤดูเห็ดถอบเท่านั้น เพราะเลือกใช้เฉพาะเห็ดถอบสดเป็นวัตถุดิบเท่านั้น ซึ่งทำขายต่อเนื่องกันมาตลอดเกือบสิบปี จนมีลูกค้าที่ชื่นชอบติดอกติดใจรสชาติกลายเป็นลูกค้าประจำจำนวนมากอยู่ทั่วประเทศ โดยปีนี้ทางร้านเริ่มทำไส้อั่วเห็ดถอบออกขายแล้ว ทั้งย่างขายร้อนๆ ที่หน้าร้าน และแพ็คแช่แข็งส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศที่สั่งจองล่วงหน้าและสั่งซื้อทันทีที่ทางร้านแจ้งว่าเริ่มทำออกขายแล้วขณะเดียวกันนางอนงพรรณ บอกว่า ไส้อั่วเห็ดถอบของร้านนั้น มีจุดเด่นและเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีทุกอย่าง โดยเฉพาะเห็ดถอบใช้เห็ดถอบสดเท่านั้น ไม่มีการใช้เห็ดถอบแช่แข็งหรือเห็ดถอบบรรจุกระป๋องอย่างเด็ดขาด และที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่ต้องสะอาดและใส่ใจอย่างละเอียดเหมือนทำรับประทานเองในครอบครัว ส่วนขั้นตอนการทำนั้น […]

กระบวนการรับบำบัดน้ำเสียทางเคมี คืนน้ำดีสู่ธรรมชาติ

น้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน หรือสถานประกอบการต่างๆ นั้น มักจะมีสารปนเปื้อนและสารพิษต่าง ๆ ปนอยู่ หากไม่ผ่านการบำบัดอย่างถูกวิธีโดยบริการรับบำบัดน้ำเสียงทางเคมีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้น บริการรับบำบัดน้ำเสียทางเคมีจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยกำจัดสารปนเปื้อนเหล่านี้ออกจากน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์  โดยทั่วไปนั้น บริการรับบำบัดน้ำเสียทางเคมีจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะประกอบด้วยหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะช่วยกำจัดสารปนเปื้อนประเภทต่าง ๆ ในน้ำเสียด้วยวิธีการทางเคมีที่แตกต่างกันไป ดังนี้ ⦁ การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Adjustment)ก่อนอื่นจะต้องปรับค่า pH ของน้ำเสียให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการบำบัดในขั้นตอนต่อไปสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะปรับให้อยู่ในช่วง pH 6-9 และนี่คือกระบวนการรับบำบัดน้ำเสียทางเคมีที่ควรรู้ ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีครบทุกขั้นตอนแล้ว น้ำที่ได้จะมีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัยสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อชุมชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม

1 7,055 7,056 7,057 7,058 7,059 7,107