รองผู้ว่า กกท. ขึ้นเยี่ยม กกท.งาช้างดำน่านตรวจ ก่อสร้างศูนย์วิทยฯ และงบ

ประธานเร่งรัดติดตาม กกท. พร้อม รองผู้ว่า กกท. โปรดปราน รองผู้ว่า กกท. นำทีมขึ้นเหนือตรวจงานก่อสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่ กกท. จังหวัดน่าน ที่อยู่ในความดูแล กกท. ภาค 5 พร้อมมอบหมายให้ ผอ.น้อย สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตผอ. กกท. ภาค 5 ติดตามเร่งรัดงบประมาณ งบลงทุนประจำปี 2565 ให้เสร็จก่อนปีใหม่

ติดตามศูนย์วิทย์าศาสตร์ เมืองงาช้างดำ น่าน…นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางโปรดปรานสมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมการติดตามการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.จ.น่าน โดยมี สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ และ ดารารัตน์ ภักดี ผอ.กกท.จ.น่าน ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน เมื่อ 27 พ.ย.64

ร่วมแสดงความคิดเห็น