พลศึกษา อ. ฝาง จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อสุขภาพ”

พลศึกษา อ. ฝาง จัด กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ตามสนามกีฬา ชุมชน

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565เวลา07.00- 08.30 น.นายธนากร สิทธิหล่อ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอฝาง ประสานงานให้อาสาสมัครประจำสนามและอาสาสมัครกีฬาในพื้นดำเนินการจัดวิ่งกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรม park run Thailand

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสถานที่สนามกีฬากลางอำเภอฝาง สนามชุมชนบ้านยางและสนามตำบลแม่ข่าจำนวนผู้เข้าร่วม 80 ท่านหน่วยงานดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้กีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอฝางจัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำทุกวันเสาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น