ผ่านฉลุย! เชียงใหม่พร้อมเจ้าภาพร่วมซีเกมส์

มติ ผ่านฉลุยเชียงใหม่พร้อม เจ้าภาพร่วมซีเกมส์ หน 33 ร่วมกับ กทม. ชลบุรี เจ้าภาพ

รองหมู ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอะการบดี ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้แงประชุมกกท. ภาค 5 เชียงใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2025 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดที่ กรุงเทพ และ ชลบุรี

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2565 โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และมติที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดฯ เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดเชียงใหม่ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ในปี 2025

โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารูปแบบการจัดการแข่งขันและเสนอชนิดกีฬาที่จะขอรับเป็นเจ้าภาพเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้พิจารณาลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการ กกท.เพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพต่อไป อนึ่ง สำหรับการขอรับเป็นเจ้าภาพร่วมกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดทุกท่านส่วนใหญ่ มีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เผยแพร่ชื่อเสียงไปทั่วทวีปเอเชียต่อไป และคิดว่าสุดท้ายแล้ว จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ อย่างแน่นอน นายสงค์ศักย์ กล่าวอย่างมั่นใจ แต่จะได้กีฬาอะไรมาจัดที่เชียงใหม่ ก็ต้องรอดูคณะกรรมการจัดจะมอบให้

ร่วมแสดงความคิดเห็น