ส.กีฬาทางน้ำไทยประเดิม 6 เหรียญทอง BIMSTEC Championships 2024

ส.กีฬาทางน้ำไทยประเดิม 6 เหรียญทอง BIMSTEC Championships 2024 วันแรกที่อินเดีย จาก มาเรีย เนดเดลกา ฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง , คณพร แก้วเกษ เดี่ยวผม 200 เมตรชาย , กมลลักษณ์ ตั้งนภากร ผีเสื้อ 50 เมตรหญิง รวมถึง 2 เหรียญทองจาก ฟรีสไตล์ 4*100 เมตรทั้งชาย-หญิง และอีกหนึ่งเหรียญทองจากกระโดดน้ำหญิง ณัฐชปภา ธนานิกกุล ซิวเบอร์ 1

ประเดิมสระวันแรกสำหรับศึกว่ายน้ำนานาชาติ BIMSTEC Championships 2024 ที่นิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็นเจ้าภาพที่ได้จัดโครงการอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือทางเทคนิคและเศรษฐกิจหลายภาคส่วน (BIMSTEC) นำ 3 กีฬาทางน้ำ ว่ายน้ำ-กระโดดน้ำ-โปโลน้ำ ซึ่งทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย รวมถึง พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการฯ ล่าสุดได้ลงทำการแข่งขันวันแรกเมื่อวันที่ 7 ก.พ.67 ผลการแข่งขันของนักว่ายน้ำทีมชาติไทยมีดังนี้

ฟรีสไตล์ 200 เมตรชาย กฤตภาส แก้วมาตย์ คว้าเหรียญเงิน ทำเวลา 1.54.47 ส่วน วสุ พันธุรักษา คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 1.56.52 ส่วนเหรียญทองเป็น อนีช โกวดา อินเดีย เวลา 1.53.91 , ฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง มาเรีย เนดเดลกา คว้าเหรียญทองให้ทีมชาติไทย ทำเวลา 2.04.89 ส่วน ชิติพัทธ์ สะเดา คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 2.11.72

กบ 200 เมตรชาย ศิริบุญ คล่องการพานิช คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 2.31.20 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียเจ้าภาพทั้งคู่ , กบ 200 เมตรหญิง ฐิติรัตน์ อินไชย เข้าที่ 4 ทำเวลา 2.54.71 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย เหรียญทองแดง ศรีลังกา , เดี่ยวผม 200 เมตรชาย คณพร แก้วเกษ คว้าเหรียญทอง ทำเวลา 2.08.95 ส่วน ปริพัฒน์ พิมพ์แปร คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 2.10.00 ส่วนเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

กรรเชียง 100 เมตรชาย ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์ คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 59.43 ส่วน เกริกชัย รัตโนสถ เข้าที่ 4 ทำเวลา 59.44 เหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียทั้งคู่ , กรรเชียง 100 เมตรหญิง ชญาภา ป้านสุวรรณ คว้าเหรียญเงิน ทำเวลา 1.07.68 ส่วนเหรียญทองและเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียทั้งคู่

ผีเสื้อ 50 เมตรชาย ธนเสฎฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 25.63 ส่วน กฤตภาส แก้วมาตย์ เข้าที่ 4 ทำเวลา 25.88 เหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียทั้งคู่ , ผีเสื้อ 50 เมตรหญิง กมลลักษณ์ ตั้งนภากร คว้าเหรียญทอง ทำเวลา 28.28 , มาเรีย เนดเดลกา ของไทยคว้าเหรียญเงิน ทำเวลา 28.78 ส่วนเหรียญทองแดง อินเดีย

ฟรีสไตล์ 4100 เมตรชาย ทีมชาติไทยที่มี กฤตภาส แก้วมาตย์-คณพร แก้วเกษ-ปรินทร เกตตะพันธ์-วสุ พันธุรักษา คว้าเหรียญทอง ทำเวลา 3.30.65 ส่วนเหรียญเงินอินเดีย และเหรียญทองแดงศรีลังกา และ ฟรีสไตล์ 4100 เมตรหญิง ทีมชาติไทย นำโดย กมลลักษณ์ ตั้งนภากร-พัณณิตา ชวานุชิต-ชิติพัทธ์ สะเดา-มาเรีย เนดเดลกา ทำเวลา 3.58.53 ส่วนเหรียญเงินอินเดีย และเหรียญทองแดง ศรีลังกา

ส่วนการแข่งขันกระโดดน้ำ ประเภทชาย ณัฐนนท์ ศรีปทุม คว้าเหรียญทองแดง ทำคะแนน 272.55 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย ขณะที่กระโดดน้ำ ประเภทหญิง ณัฐชปภา ธนานิกกุล คว้าเหรียญทอง ทำคะแนน 241.45 ส่วน ณัฐนิชา ไปล่ชู คว้าเหรียญทองแดง ทำคะแนน 209.60 ส่วนเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

เหรียญรวมจากการแข่งขันวันแรก อินเดียเจ้าภาพ คว้า 8 เหรียญทอง , 11 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ส่วนทีมชาติไทย ได้ 6 เหรียญทอง , 3 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น