กรมพลศึกษา ประสบความสำเร็จงานวิจัยกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชน-อาชีพ

กรมพลศึกษา ประสบความสำเร็จในการจัดทำงานวิจัยในกีฬา “ฟุตบอล” เพื่อศึกษาคุณลักษณะสำคัญของนักกีฬาฟุตบอลที่มีศักยภาพสูงในระดับเยาวชน ตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี และนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ พร้อมทั้งจัดทำเกณฑ์ปกติของตัวบ่งชี้สำคัญของการเป็นนักกีฬาฟุตบอลชั้นยอด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาในระดับเยาวชนมาประดับทีมชาติไทยต่อไป

ผลงานวิจัยมีดังนี้1. นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุ 13-15 ปี- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะสำคัญของการเป็นนักกีฬาเยาวชนศักยภาพสูง : การศึกษาตัวแปรทางสรีรวิทยา สัดส่วนร่างกาย ทักษะกีฬา และความสามารถทางการรู้คิดของสมองของนักกีฬาฟุตบอล

  1. นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุ 16-18 ปี- งานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะนักกีฬาระดับโลกสำหรับอนาคต : การค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในกีฬาฟุตบอล
  2. นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก 1)- งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะสำคัญของการเป็นนักกีฬาอาชีพ : การศึกษาตัวแปรทางสรีรวิทยา สัดส่วนร่างกาย ทักษะกีฬา และความสามารถทางการรู้คิดของสมองของนักกีฬาฟุตบอล

ลำดับ 1-3 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. 4. นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก. กรมพลศึกษา
-รายงานสรุปโครงการนำร่องด้านสมรรถนะและทักษะกีฬาฟุตบอลของนักฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก. ประจำปี 2565* สามารถดาวน์โหลดเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ฟรี!!! โดยสแกน QR Code **

ร่วมแสดงความคิดเห็น