ส.กีฬารักบี้ฟุตบอลฯ มุ่งพัฒนารักบี้ ภาค 5 ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

วันที่ 12 ก.พ. 67 นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (พตท.กุลธน ประจวบเหมาะ) พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ และประธานพัฒนากีฬารักบี้ ภาคเหนือ (นายอาทิตย์ จิระมณีมัย) โดยมีข้อมูลนักกีฬานักเรียนและเยาวชนสังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนในพื้นที่ของภาค 5 เป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ในสังกัดภาค 5 ภาคเหนือ

ที่จะได้รับการสนับสนุนด้านผู้ฝึกสอนและตามนโยบายของ พลเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ต้องการส่งเสริมกีฬารักบี้ในโรงเรียนเหล่านี้ โดยขอความร่วมมือให้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด ในภาค 5 ได้ขึ้นทะเบียนนักกีฬารักบี้ซึ่งมีนักกีฬาในสังกัดไว้ด้วย เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับเขตและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค ตลอดจนจนถึงกีฬาแห่งชาติ ต่อไปในอนาคตด้วย

สำหรับโรงเรียนที่ ที่จะส่งเสริมให้เป็นักกีฬารักบี้ฟุตบอล ของภาค 5 อาทิ 1.จ.ชม. รร.ปริ้นรอแยลวิทยาลัย รปค.30,รปค.แม่อาย 2.จ.ชร. รร.จันจว้าฯ,รร.พานพิทยาคมฯ,รร.สวค.,รปค.62
3.จ.น่าน รปค.56 4.จ.พิษณุโลก. ทีมรวมเดิม,รปค.3 5.จ.แม่ฮ่องสอน รปค.21,22
6.จ.แพร่. รปค.25 7.จ.พะเยา.รปค.24 8.จ. เพชรบูรณ์ รปค.57 9.จ.ลำพูน . รปค.26
10.จ.ตาก รปค.55 11.จ. กำแพงเพชร รร.ผ่านสมาคมกีฬาแห่งจว. 12.จ. สุโขทัย รร.ผ่านสมาคมกีฬาแห่งจว. 13.จ. อุตรดิตถ์ จ.พิจิตร .และจ.ลำปาง. จะมีข้อมูลผ่าน รร.รปค.ในพื้นที่และสมาคมกีฬาแห่งจว.ต่อ(yes)

ร่วมแสดงความคิดเห็น