กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

สงค์ศักย์ ผอ.กกท.ภาค 5 นำคณะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการ กิจกรรมเคารพรงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธงศาลากล่างจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เชิญธง เข้าประจำจุดยืนเตรียมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพวงมาลัย ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พร ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกัน ประธานในพิธีไปยังเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 19 ก.พ.67 เวลา 08.00 น. นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ พร้อมหัวหน้างาน ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่,พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติฯ ในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี การนี้ ทุกคนได้ร่วมกันแต่งกายสวมเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ได้กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ในสังกัดได้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วย…

ร่วมแสดงความคิดเห็น