กรมพลศึกษา ร่วมประชุมปฏิบัติการ อาเซียน-ญี่ปุ่น ที่พนมเปญ

กรมพลศึกษา ร่วมประชุมปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่น ที่พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมพลศึกษาร่วมประชุมเชิงว่าด้วยการส่งเสริมหลักสูตรครูพลศึกษาและกีฬาเพื่อคนพิการในประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมซันเวย์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร. ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และดร. ชลิตพล สืบใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมพลศึกษา ให้เป็นผู้แทนด้านกีฬาเพื่อคนพิการ และผู้แทนด้านการพัฒนาการพลศึกษาและครูพลศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่นว่าด้วยการส่งเสริมหลักสูตรครูพลศึกษาและกีฬาเพื่อคนพิการในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Samedy Sivathana รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่นด้านกีฬา ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่น อีกทั้งได้รับความร่วมมือประเทศกัมพูชา ในฐานะประเทศผู้ดำเนินการหลักโครงการ (Lead Country) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬานิปปอน และมหาวิทยาลัยสึคุบะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านการพลศึกษาและกีฬาเพื่อคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษร่วมกับเด็กและเยาวชนทั่วไปในโรงเรียน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

นอกจากการแลกเปลี่ยนและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน-ญี่ปุ่น จะได้เยี่ยมชมหน่วยงานของกัมพูชา อาทิ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ ศูนย์ฝึกกีฬาพารา และการฝึกซ้อมและกิจกรรมของทีมกีฬาพารา รวมทั้ง เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน Toul Kork (ระดับประถมศึกษา) และโรงเรียน Preah Sisowath (ระดับมัธยมศึกษา) ซึ่งหลังจากนี้ผู้แทนแต่ละประเทศจะได้นำเสนอ และแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนการส่งเสริมด้านการพลศึกษาและกีฬาเพื่อคนพิการของประเทศสมาชิกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น