อบจ.เชียงราย แม่งานจัดกิจกรรมนักประดิษฐ์ จิตอาสาคืนลมหายใจไร้ฝุ่น

จังหวัดเชียงราย ร่วม อบจ.เชียงราย ขอเชิญ เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมโครงการ “นักประดิษฐ์ จิตอาสา คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น จังหวัดเชียงราย” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ปักหมุด) ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภายในงาน : การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ+เติมอากาศ DIY” โดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิต ถ่าน BIOCHAR” โดย ผศ.ดร. ธเนศ ไชยชนะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 🌎Workshop เรียนรู้การประกอบ เครื่องฟอกอากาศ+เติมอากาศ 100 ชุด (มอบให้ เด็ก วัด และ รพ.สต.)

การแสดงผลงาน/นวัตกรรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากหน่วยงานต่างๆ
สมัครได้ที่ https://forms.gle/fA7ors3xEYph8TkD9 รับจำนวนจำกัด‼️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยมี จังหวัดเชียงราย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สภาเยาวชนร่วมกำหนดอนาคตเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น