รองนรินทร์ ไฟเขียวให้ผู้ตัดสิน ลูกยางชายหาด มกช.ว.เชียงใหม่ ไปตัดสิน

รองนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดี มกช.ว. เชียงใหม่ ไฟเขียวให้กระบี่มือ 1 วอลเลย์บอลชายหาด ของ มกช.ว. เชียงใหม่ ไปทำหน้าที่ตัดสินในการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่าง 22-29 เมษายน 2567

ตามที่ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทำหนังสือขออนุญาตบุคลากร มกช.ว. เชียงใหม่ ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอล เรียน รองอธิการบดี มกช.ว.เชียงใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน สมาคมกีพาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ที่ 13/2567 ด้วย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ Southeast Asian U19 Beach Volleyball Championships (DG) ระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัคร้อยเอ็ด นั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ ได้พิจารณาเห็นว่า นายธนกร ปัญญาวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกีพา วอลเลย์บอลชายหาดเป็นอย่างดี จึงขออนุญาตให้ นายธนกร ปัญญาวงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ บุคลากรในสังกัดของท่าน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในรายการดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมยายน 2567 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วอลเลย์บอลชายหาด รายการ Southeast Asian U19 Beach Volleyball Championships (DG) ระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2567 และวอลเลย์บอลชายหาด รายการ 5th Asian U19 Beach
Volleyball Championships (DG) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมแสดงความคิดเห็น