เปิดสนามกีฬาปีนหน้าผา มกช.ว. เชียงใหม่ ต้อนรับ มูลนิธิโซเอ ไลฟ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายชานนท์ ศิริประยงค์ ผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.การกีฬาแห่งชาติ ว.เชียงใหม่

ให้ความอนุเคราะห์ มูลนิธิโซเอ ไลฟ์ เข้าใช้สนามกีฬาปีนหน้าผา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กีฬาใหม่ๆ2.เพื่อให้เยาวชนได้รับความสนุกสนามเพลิดเพลิน
3.เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกความแข็งแรงของร่างกาย

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีเยาวชนอายุ 13-18 ปี เข้าร่วม จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 26 คน ณ สนามปีนหน้าผา PJ Sport Climbing มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น