ผอ.น้อย นำทีมสนาม 700 ปี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้ รพ. นครพิงค์

ผอ.น้อย ผอ.กกท. ภาค 5 นำทีม บุคลากร สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ณ อาคารหอพัก 700 ปี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 67 นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ สังกัด กกท.ภาค 5 และสนามสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้ร่วมกันบริจาคเกร็ดเลือดและบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้กับ โรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน 67 โดยความร่วมมือของ สำนักงาน กกท.ภาค 5 และโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิต ณ อาคารหอพัก 700 ปี

ทั้งนี้ โดยได้รับการบริจาคโลหิต ประมาณ 5,000 ซีซี “ ต้องขอขอบคุณพวกเราชาว 700 ปี ที่ได้อุทิศและเสียสละโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคาดว่าจะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นความตั้งใจของทุกคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำบุญสร้างกุศลด้วยกันขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้อง พวกเราชาว 700 ปี มา ณ โอกาสนี้ด้วย” ผอ.กกท.ภาค 5 กล่าวขอบคุณในที่สุด…

ร่วมแสดงความคิดเห็น