ส่ง 3 ผู้ตัดสินอบรม AFC Referee Academy: Batch 4 – ADVANCE MODULE 1 ที่ มาเลเซีย

สมาคมฯ ส่ง 3 ผู้ตัดสินเข้าร่วมอบรม AFC Referee Academy: Batch 4 – ADVANCE MODULE 1 ที่ มาเลเซีย

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่ง 3 ผู้ตัดสินชาวไทย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC Referee Academy: Batch 4 – ADVANCE MODULE 1 กับ AFC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำหรับ 3 ผู้ตัดสิน ประกอบไปด้วย นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน , นายศิลา จินนิกร และ นางสาวสุพัฒชา มะปราง

โดยทั้งสามคนได้ทำการอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีการฝึก ช่วงเช้าฝึกเวทเทรนนิ่ง ความเร็วและความคล่องตัว การสื่อสารของผู้ตัดสินในสนามอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเมื่อมีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เล่นและให้ผู้ตัดสินแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์เหตุการณ์ การแข่งขันฟุตบอล รายการ Asian Cup 2023 & Women’s U20s

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบร่างกาย ทั้งแบบ YO-YO Intermittent ,Repeated Speed & Agility (RSA) ,Long Sprint Ability (LSA)

ผู้ตัดสินที่เข้าร่วมโครงการ AFC Academies รุ่น 4 จะต้องเข้ารับการอบรมอีก 2 ปี โดยจะมีการประเมินผลทุกการอบรมและจัดอันดับผู้เข้าการอบรมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเป็นผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite ซึ่งปัจจุบันสมาคมฯ มีผู้ตัดสินระดับ Elite ทั้งหมด 5 คน นายศิวกร ภูอุดม ,นายมงคลชัย เพชรศรี ,นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ รุ่น 1 ,นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน รุ่น 1 ,นายต่อพงษ์ สมสิงห์ รุ่น 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น