ดร.อลงกร ร่วมประชุมจัด เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10

รองนรินทร์ มอบหมาย ดร.อลงกร ร่วมประชุมกับจังหวัดเชียงใหม่จัด เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567เวลา 13.00น อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมาย ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ม.การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม

เพื่อเตรียม โครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมอบหมาย อาจารย์รณชัย อภิวงค์งามอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการแข่งขันจะมีในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เริ่มต้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในเวลา 18.00 น. โดยจะมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น