รองนรินทร์ ประธานปิดการอบรม sports performance specialist level 2

รองนรินทร์ ประธานปิดการอบรม sports performance ณ ห้องนำบุญจิตต์ มกช.ว.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการ sports performance specialist level 2 ( ระดับ 2 ) ร่วมกับสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ( FIBA ) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและเทคนิค สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดการอบรม โครงการ spots performance specialist level 2 ( ระดับ 2 ) ร่วมกับสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ( FIBA ) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 ณ ม.การกีฬาแหงชาติ ว. เชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและเทคนิค สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ เป็นประธานปิดการอบรม ณ ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก หน่วยงาน เข้าร่วม 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น