กีฬาธนาคารโรงเรียน จับติ้วแล้ว 3 ชนิดกีฬา


จับสลาก……ธนาคารออมสิน ภาค 8 จัดประชุมผู้แทนโรงเรียนพร้อมทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 ชนิดกีฬา ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน ภาค 8 เชียงใหม่ เมื่อ 6 พ.ย.60

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมธนาคารออมสิน ภาค 8 เชียงใหม่มีการประชุมผู้แทนโรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางธนาคารออมสิน จัดแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เปิดชิงชัย 3 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอลชาย บาสเกตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้ง 3 ชนิดกีฬาดังนี้

บาสเกตบอลชาย จัดแข่งขันที่โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่มี 10 โรงเรียนแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย สาย A มีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ สาย B มีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนวชิราลัย โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา

วอลเลย์บอลหญิง จัดแข่งขันที่โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่มี 14 โรงเรียนแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย สาย A มีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนแม่วินสามัคคี และ สาย B มีวิทยาลัยพาณิชยการลานนา โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

ฟุตบอลชาย สาย A แข่งขันที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง และ สาย B แข่งขันที่ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจมี 18 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 สาย สาย A มีโรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนสะเมิงวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนแม่วินสามัคคี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และสาย B มีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนวชิราลัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และ บริหารธุรกิจ โรงเรียนวชิรวิทย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น