28111

กรมพลศึกษา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครและผู้นำออกกำลัง

กรมพลศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการจัดสรรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ในการจัดอบรม เล่นกีฬา ออกกำลังกาย นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการจัดสรรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ในการจัดอบรม เล่นกีฬา ออกกำลังกาย นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ในการจัดอบรม เล่นกีฬา ออกกำลังกาย นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา

ผู้ว่า กกท. นำทีมจัดโรดโชว์งานประชุมสหพันธ์กีฬานานาชาติ

ผู้ว่ากกท. นำทีมจัดโรดโชว์งานประชุมสหพันธ์กีฬานานาชาติที่ เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร กกท. จัดโรดโชว์ ดึงเวิร์ลคลาสอีเว้นท์กีฬาระดับโลกจัดในไทย ในงานประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ “SportAccord 2024”ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา,นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา,ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ นางสาว ศมจรส มิ่งคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และโฆษก กกท. เข้าร่วมประชุม สมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ SportAccord 2024 และเข้าพบประธานสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ หรือ SportAccord พร้อมนำเสนอนโยบายและนิทรรศการของรัฐบาลไทย ในการเป็น World Class Sports Events Destination ของโลก ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กกท. ในฐานะองค์กรกำกับกีฬาของรัฐ ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง […]

อุดมศึกษาในเชียงใหม่ 12 แห่ง ร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2567

อุดมศึกษาในเชียงใหม่ 12 แห่ง ร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2567 โดยมีว.พยาบาล -ส.พัฒนศิลป์เจ้าภาพ วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หลังประชุมคณะผู้บริหาร ร่วมงานรดน้ำดำหัว อดีตผู้บริหารและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมีอธิการบดี และผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา จาก 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ […]

ส.กีฬาเชียงใหม่ ปชส.ให้ฝ่ายกีฬาทำเรื่องขอรับทุนการศึกษาปี 67

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าบิ๊กต่าย มนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ ประธานฝ่ายกีฬา ทุกฝ่าย กีฬาที่สังกัดสมาคม ฯ ด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนมายังท่านในการประชาสัมพันธ์แจ้งนักกีฬา และบุคลากรกีฬาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ยื่นขอรับทุน ภายใน วันที่ 22 เมษายน 2567เท่านั้น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 053-112045 ที่ สกชม. ว 023 /2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง รับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ฝ่ายกีฬาทุกฝ่ายที่สังกัด สมาคมกีฬาฯ ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา2567สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนมายังท่านในการประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาและบุคลากรที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ผู้ขอรับทุนทั้งรายใหม่ […]

แวดวงคนกีฬา วันที่ 10 เมษายน 2567

แวดวงกีฬา เชียงใหม่นิวส์ ว่ากันสารพันกีฬา ..แวดวงคนกีฬา วันที่ 10 เมษายน 2567 เดือนเมษายน ที่เป็นการเเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว อากาศช่วงนี้กลางวันร้อนสุด ๆ คาดว่าน่าจะมีฝนลงมาคลายร้อนได้บ้าง ที่เชียงใหม่ ดอยสุเทพเริ่มจะมองเห็นลาง ๆ แล้ว แต่ฝุ่น pm 2.5 ก็ยังมีอยู่ ทางพ่อเมืองเชียงใหม่…นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร….ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงนี้ก็ขอ ประชาชนชาวเชียงใหม่ให้งดการอยู่กลางแจ้ง ในช่วง 9-11 เมษายน 2567 ไปก่อน ถ้าสามารถเอางานมาทำที่บ้านได้จะดีที่สุด รอให้สถาการณ์ฝุ่นควัน pm 2.5 ค่อยเบาบางลง ช่วงนีไม่จำเป็นอย่าไปอยู่กลางแจ้งเป็นดีที่สุด ก็เตรียมรับมีอพายุฝนฟ้าคะนองกันไว้ให้ดี พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ […]

ทีมชาติไทย U23 เร่งฟิตร่างกายต่อเนื่องช่วงเช้า

ทีมชาติไทย U23 เร่งฟิตร่างกายต่อเนื่องช่วงเช้า, สิทธา ยันทุกคนในทีมทำงานหนักเพื่อเป้าหมาย วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ สนามซ้อม บีจี เทรนนิง เซนเตอร์ 3 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ( AFC U23 Asian Cup 2024 ) ที่ ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 โดยทุกนัดที่ทีมชาติไทย ลงแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง ทรูวิชั่นส์ True Sport 2 ช่อง 667 การฝึกซ้อมครั้งนี้ยังคงเน้นไปที่ การใส่แท็คติก ทั้งในเกมรุกและเกมรับ […]

“รามมาชนะ” แมสคอตประจำศึกฟุตซอล เอเชี่ยน คัพ 2024 โดยศิลปินชาวไทย

THE AFC FUTSAL ASIAN CUP 2024 MASCOT “RAMACHANA” เปิดที่มา รามมาชนะ แมสคอตประจำศึกฟุตซอล เอเชี่ยน คัพ 2024 ออกแบบโดยศิลปินชาวไทย ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชี่ยน คัพ 2024 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 17-28 เมษายนนี้ โดยใช้สนามแข่งขันที่ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และ บางกอก อารีน่า หนองจอก กรุงเทพฯ ล่าสุดได้มีการเปิดตัว “รามมาชนะ” แมสคอตประจำการแข่งขันเอเอฟซี ฟุตซอล เอเชี่ยน คัพ 2024 ที่ประเทศไทย ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการออกแบบด้วยการผสมผสานสัตว์หลายชนิด อาทิ ม้านิลมังกร, ช้าง, แมว, มัจฉานุ ฯลฯ ซึ่ง ศิลปินผู้ออกแบบ เป็นศิลปินชาวไทย คือคุณ Oron […]

มิเกล โรดริโก้ บอกคูเวตสู้เหมือนเสือ ครึ่งหลังโดนกระทุ้งนำ 3-1 6 วินาทีแรก

มิเกล โรดริโก้ บอกคูเวตสู้เหมือนเสือ ครึ่งหลังมาโดนกระทุ้งนำ 3-1 ช่วง 6 วินาทีแรก ทุกอย่างพังหมด รีเซ็ตกลับมาไม่ได้ ประเมินแล้ว ไทยใช้โอกาสยิง 10-12 ครั้ง จะได้ 1 ประตู ผิดกับคูเวตที่ใช้โอกาสน้อยกว่า เล็งเปลี่ยนแผน จากบีบบน มาลองตั้งรับในแดน เพื่อลดความเสี่ยงในโดนสวน พร้อมเผยมีคนเรียกตนว่า “นักมายากล” แต่จริงๆผมเป็นคนนึงที่ทำงานหนัก กับการที่จะเสกอะไรขึ้นมาสักอย่างนึง ซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้เวลา ด้าน เวียดนาม คู่แข่งไทย โดน “โค้ชหมี”รักษ์พล สายเนตรงาม พามาเลเซียไปเผาเครื่อง 3-1 ก่อนเดินทางมาไทยเตรียมสู้ศึก เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่เตรียมทีมสู้ศึก เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 17-28 เม.ย.67 โดยทีมฟุตซอลไทยภายใต้การนำทัพของ “บิ๊กทิน”สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีม พร้อมด้วย มิเกล โรดริโก้ […]

“เอราวัณ การ์นิเย” สมทบทีมชาติไทย U23 ตั้งเป้าปรับตัวให้เร็วช่วยทีมลุย

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ สนามซ้อม บีจี เทรนนิง เซนเตอร์ 3 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ( AFC U23 Asian Cup 2024 ) ที่ ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 โดยทุกนัดที่ทีมชาติไทย ลงแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง ทรูวิชั่นส์ True Sport 2 ช่อง 667 การฝึกซ้อมครั้งนี้ เอราวัณ การ์นิเย เดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทย U23 แล้ว หลังเดินทางมาจากฝรั่งเศส ก่อนการฝึกซ้อม […]

ชบาแก้ว เจ๊า นิวซีแลนด์ 0-0 เกมอุ่นเครื่องฟีฟ่า เดย์

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ อพอลโล โปรเจคส์ สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอลหญิงกระชับมิตร ตามปฏิทินฟีฟ่า เดย์ นิวซีแลนด์ ทีมอันดับ 30 ของโลก เปิดบ้านพบกับ ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 48 ของโลก ก่อนหน้านี้ทั้งสองทีมอุ่นเครื่องกันไปแล้วหนึ่งเกม และเป็นนิวซีแลนด์ ที่ชนะมา 4-0 เกมนี้ นฤพล แก่นสน ปรับผู้เล่นเล็กน้อยโดยใช้แดนหน้าเป็น เสาวลักษณ์ เพ็งงาม (C), พิชญธิดา มะโนวัง และ จณิสตา จินันทุยา ครึ่งแรก สกอร์ยัง 0-0 และครึ่งหลัง นิวซีแลนด์ พยายามแก้เกม และบุกเจาะอย่างหนัก แต่ทาง ชบาแก้ว ยังต้านทานไว้ได้ จบเกม เสมอกัน 0-0 สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย […]

“เหงียน ธิ ทัต” ฟอร์มยังร้อนแรงไม่หยุดคว้าชัยสเตจ 2

“เหงียน ธิ ทัต” ฟอร์มยังร้อนแรงไม่หยุด คว้าชัยสเตจ 2 ปั่นทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ “เสธ.หมึก” สั่งปรับแผนหวังแย่งแชมป์ “เหงียน ธิ ทัต” นักปั่นเวียดนามฟอร์มยังร้อนแรงไม่หยุด สปรินท์เข้าเส้นชัยเฉือนชนะ “จุฑิป มณีพันธุ์” นักปั่นไทยแลนด์ ไซคลิง วีเมนส์ ไปอย่างฉิวเฉียด เป็นการย้ำแค้นให้กับสาวไทยอีกครั้ง พร้อมกวาดรางวัลผู้นำเวลารวม-ผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็ว-นักกีฬายอดเยี่ยมอาเซียน ได้ทั้ง “เสื้อเหลือง-เสื้อเขียว-เสื้อม่วง” ไปครอง ในศึกสองล้อทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2024” สเตจที่ 2 ด้าน “เสธ.หมึก” เผยเกมสปรินท์หน้าเส้นชัยนักปั่นสาวไทยสู้เวียดนามไม่ได้ สเตจสุดท้ายต้องเปลี่ยนแผนกระชากหนีออกมาไกล ๆ หวังแย่งแชมป์มาครอง การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2024” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน เส้นทางในจังหวัดพิษณุโลก, […]

‘กกท.-กองทุนกีฬา-บัวขาว’ บุกอังกฤษโปรโมทมวยไทย

‘กกท.-กองทุนกีฬา-บัวขาว’ บุกอังกฤษโปรโมทมวยไทยในงาน ‘สปอร์ต แอคคอร์ด เวิลด์ สปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส ซัมมิท’ กกท. จับมือ กองทุนกีฬา-สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ นำคีย์แมนกีฬาเมืองไทยพร้อมด้วย บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมงานใหญ่ระดับโลก “สปอร์ต แอคคอร์ด เวิลด์ สปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส ซัมมิท 2024” ที่เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ ผลักดัน “มวยไทย” บรรจุโอลิมปิกเกมส์ตามกระบวนการที่ถูกต้อง แถมยังดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยเพื่อฝึก “มวยไทย” หลังจากรัฐบาลอนุมัติวีซ่ากรณีพิเศษ 90 วัน สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ (SportAccord) ภายใต้การรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) จัดงานใหญ่รวมตัวสหพันธ์กีฬานานาชาติทั่วโลกที่เป็นสมาชิกทั่วโลก ในงาน “สปอร์ต แอคคอร์ด เวิลด์ สปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส ซัมมิท 2024” ที่อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7-11 […]

ฝ่ายกีฬาเปตอง ส.กีฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเปตองเชียงใหม่

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ประธานฝ่ายฝ่ายกีฬาเปตอง สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีที่นักกีฬาเปตอง เชียงใหม่ ที่ไปคว้ารางวัลรองแชมป์ในการแข่งขันเปตอง “EGAT Petanque Championship” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 จัดการแข่งขันโดย สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ พ.ต. สอาด จันทะพิงค์ อุปนายกฝ่ายกีฬาเปตองฯ ผู้ฝึกสอน ฝ่ายเปตองจังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งข้นเปตอง “EGATPetanque Championship” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 จัดการแข่งขันโดย สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯนักกีฬาจากจังหวัดเชียงใหม่ คือ จ.ส.อ.นเรศร จิตตรัตน์ (โบ้ท ดอนแก้ว) สังกัดกรมการทหารสื่อสาร โดยเข้าร่วมแข่งขันในนามทีม กม.4 ทีมที่ 1 นักกีฬาในทีม ประกอบด้วย โฟค เจม และโบ้ท

ต๋อง คิวยังคมในวัย 53 ปี แทงเอาชนะ นุ๊ก จันท์ 4-3 คว้าแชมป์ไทยแลนด์ที่พังงา

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย จอมคิวขวัญใจชาวไทยตลอดกาล ถึงวัย 53 ปี ยังแทงได้ยอดเยี่ยม เมื่ออาศัยความเก๋า แทงเบียดชนะ นุ้ก จันท์ จอมคิวมือ 3 ประเทศไทย ไปแบบสุดสูสี 4-3 เฟรม ใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ผงาดแชมป์ สอยคิว ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง สนาม 3 ที่ จ.พังงา ฟันเงินรางวัล 2 แสนบาท ส่วน นุ้ก รองแชมป์รับ 8 หมื่นบาท การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมเก็บคะแนนประเทศไทย รายการ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต รายการที่ 3 “ทีเคซี พังงาคัพ” ที่โรงแรม เอราวัณ โคกกลอย จ.พังงา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 67 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมีนาย […]

รองนรินทร์ ไฟเขียวให้ผู้ตัดสิน ลูกยางชายหาด มกช.ว.เชียงใหม่ ไปตัดสิน

รองนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดี มกช.ว. เชียงใหม่ ไฟเขียวให้กระบี่มือ 1 วอลเลย์บอลชายหาด ของ มกช.ว. เชียงใหม่ ไปทำหน้าที่ตัดสินในการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่าง 22-29 เมษายน 2567 ตามที่ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทำหนังสือขออนุญาตบุคลากร มกช.ว. เชียงใหม่ ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอล เรียน รองอธิการบดี มกช.ว.เชียงใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน สมาคมกีพาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ที่ 13/2567 ด้วย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ Southeast Asian U19 Beach Volleyball Championships (DG) ระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า […]

ชมรม มศว.เชียงใหม่ เดินหน้าได้คณะกรรมการทุกคน จ่ายค่าสมาชิกครบ

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ในฐานะประชาสัมพันธ์ ชมรม มศว.วศ.เชียงใหม่ เผยว่าเวลานี้ทาง ชมรม ฯ เดินหน้าเต็มสูบ คณะกรรมการบริหารฯ สมัครเป็นสมาชิกครบถ้วน 18 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 67 เวลา 10.00 น. ดร. ทินกร นำบุญจิตต์ เป็นที่ปรึกษาชมรม มศว.วศ.เชียงใหม่ นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง เป็นประธานชมรมฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมประชุมเพื่อขอมติ และเห็นชอบข้อบังคับของชมรมฯ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ไปสรุปมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีความเห็น เพื่อนำเสนอให้ประธานชมรมฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ เพื่อประกาศใช้และถือเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของชมรม มศว.วศ. เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการต่อไป ภายหลังจากการประชุมฯ เหล่าบรรดาที่ปรึกษา ประธาน รองประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ อย่างเป็นทางการ ตอนนี้ได้เสียค่าสมัครสมาชิกชมรมตลอดชีพ คนละ 500 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของชมรมฯ ครบถ้วนทั้ง 18 คน […]

แวดวงคนกีฬา วันที่ 9 เมษายน 2567

แวดวงกีฬา เชียงใหม่นิวส์ ว่ากันสารพันกีฬา ..แวดวงคนกีฬา วันที่ 9 เมษายน 2567 เดือน เมษายน ที่เป็นการเเข้าสู่ฤดูร้อน อย่างเต็มตัว อากาศช่วงนี้กลางวันร้อนสุด ๆ คาดว่าน่าจะมีฝนลงมาคลายร้อนได้บ้าง ที่เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ยังหายตัวฝุ่น pm 2.5 ก็ยังมีอยู่ ทางพ่อเมืองเชียงใหม่ ก็ขอให้งดการอยู่กลางแจ้ง ในช่วง 9-11 เมษายน 2567 ไปก่อน ถ้าสามารถเอางานมาทำที่บ้านได้จะดีที่สุด รอให้สถานการณ์ฝุ่นควัน pm 2.5 ค่อยเบาบางลงก่อน ช่วงนีไม่จำเป็นอย่าไปอยู่กลางแจ้งเป็นดีที่สุด พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร […]

U23 ซ้อมต่อเนื่องช่วงเช้า วรินทร ยันพร้อมทำเต็มที่เสมอเมื่อได้รับโอกาส

ทีมชาติไทย U23 ซ้อมต่อเนื่องช่วงเช้า, วรินทร ยันพร้อมทำเต็มที่เสมอเมื่อได้รับโอกาส วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ สนามซ้อม บีจี เทรนนิง เซนเตอร์ 3 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ( AFC U23 Asian Cup 2024 ) ที่ ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 การฝึกซ้อมครั้งนี้ เน้นไปที่เรื่องรายละเอียดและข้อบกพร่องจากการแข่งขัน WAFF ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่ผ่านมา ก่อนการฝึกซ้อม วรินทร จำนงค์วัตร์ แบ็คซ้ายทีมชาติไทย U23 กล่าวว่า “ตัวผมก็จะคอยเรียนรู้ […]

ฟุตซอลไทย เร่งไม่ขึ้น พ่าย คูเวต 2-3 อุ่นเครื่องเตรียมทีม เอเอฟซี

ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่เตรียมทีมสู้ศึก เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 17-28 เม.ย.67 โดยทีมฟุตซอลไทยภายใต้การนำทัพของ “บิ๊กทิน”สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีม พร้อมด้วย มิเกล โรดริโก้ กุนซือใหญ่ถูกจับเป็นทีมวางในสายเอ ต้องเจอกับ เวียดนาม , เมียนมา และ จีน ซึ่งรายการนี้จะคัดเอา 4 ชาติได้สิทธิ์แข่งขันฟุตซอลโลก2024 รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 14 ก.ย. – 6 ต.ค.67 ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ 8 เม.ย.67 ฟุตซอลทีมชาติไทย อันดับ 29 ของโลก เปิดอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก อุ่นเครื่องกับ คูเวต อันดับ 44 ของโลกที่เตรียมทีมสู้ศึก เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 มิเกล โรดริโก้ กุนซือทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ส่ง […]

1 772 773 774 775 776 866