กงสุลใหญ่เชียงใหม่ มอบครุภัณฑ์การแพทย์ ให้ รพ.เวียงแก่น

กงสุลใหญ่เชียงใหม่ มอบครุภัณฑ์การแพทย์ ให้ รพ.เวียงแก่น ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ) เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 นพ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น เผยว่า นายฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายซิงเซกิ ฮิโรมิ (Mr.Shinzeki Hiromi) รองกงสุล ได้เดินทางมามอบรถพยาบาลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย ตามโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ) โดยมี นพ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น นายกิ่งเพชร พันธ์ประยูร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงแก่นร่วมต้อนรับ และรับมอบรถพยาบาลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวนเงิน 3,014,000 บาท