(มีคลิป) อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดวิสาหกิจชุมชนพบโชค

อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมเปิดวิสาหกิจชุมชนพบโชค วัดห้วยปลากั้ง ส่งเสริมชาวบ้านมีแหล่งจำหน่ายสินค้า เตรียมผลักดันให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของ จ.เชียงราย เวลา 10.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 65 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เดินทางมาที่วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อกราบนมัสการพระไพศาลประชาทร วิ. หรือพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และได้นำเอาสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มามอบให้กับวัดห้วยปลากั้งเพื่อจะได้นำเอาสิ่งของบริจาคดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน หรือผู้ยากไร้ ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป โดยมีพระอาจารย์พบโชคเป็นผู้รับมอบและส่งต่อ จากนั้นอธิบดีกรมการค้าภายในได้เดินชมบรรยากาศภายในวัด อาทิ บ้านพักผู้ที่อยู่ในการอุปการะของวัด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และคลีนิคพบโชค ก่อนจะมาร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดเตรียมทั้งข้าวกล่อง ขนม ผลไม้ ให้กับเด็กๆ สร้างความดีอกดีใจแก่เด็กที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ต่อมาในเวลา 13.09 น. พระอาจารย์พบโชค และอธิบดีกรมการค้าภายในได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดศูนย์วิสาหกิจชุมชนพบโชค ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของชาวบ้าน มีชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก “วิสาหกิจชุมชนพบโชค” เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงพ่อพบโชค ที่เห็นว่าชุมชนห้วยปลากั้งเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ฉะนั้นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนจึงเป็นอาชีพรับจ้าง ส่วนการค้าขาย หรือทำนาทำสวนนั้นก็เป็นบางส่วน […]

พาณิชย์ย้ำ! ยังตรึงราคาสินค้าจำเป็นต่อ

1 ส.ค. 65 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีปรากฏเป็นข่าวว่าสินค้าหลายประเภทปรับขึ้นราคาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นมา ขณะนี้กรมการค้าภายในยังคงขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าให้ตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องขออนุญาตก่อนปรับราคา เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และนม ณ วันนี้ยังคงไม่มีการอนุญาตให้ปรับราคา โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านราคาและด้านปริมาณสินค้า และพิจารณาเป็นรายๆ ไป เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละราย แต่ละสินค้า มีต้นทุนที่แตกต่างกัน ที่สำคัญต้องให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สินค้าไม่ขาดแคลน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Win-win model ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) ที่ได้กำชับมาโดยตลอด รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่สินค้าบางรายการปรับราคาในช่วงเวลานี้ อาจเป็นเพราะผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้ามีต้นทุนที่สูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งเชื่อว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจ อย่างไรก็ดี สินค้าหลายประเภทก็มีราคาทรงตัวหรือปรับลดลง อาทิ สินค้ากลุ่มของใช้ประจำวันหลายรายการ สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ เช่น ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย เป็นต้น ส่วนสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นส่วนใหญ่ก็มีแค่บางยี่ห้อที่ปรับราคา ดังนั้นผู้บริโภคจึงยังคงมีทางเลือกในการซื้อสินค้าทดแทนได้ นอกจากนี้การปรับราคาสินค้าส่วนหนึ่งอาจมาจากการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าหรือส่วนลดทางการค้า ซึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันตามกลไกตลาด […]

เอาจริง! ขายไม่บอกราคา ลงดาบ ปิดกั้นเนื้อหา

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันที่ประชาชนนิยมหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้มงวดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยในปี 2565 (ม.ค. – 25 ก.ค.65) พบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จำนวน 837 ราย ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 623 ราย ปรากฏว่าเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในข้อหาไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้า จำนวน 57 ราย ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและรองเท้าแฟชั่น ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบปรับทุกราย อัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ​ สำหรับกรณีหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบเจ้าของเพจผู้ถูกร้องเรียน กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อส่งข้อมูลเพจที่ถูกร้องเรียนและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการสืบสวนตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งได้ร่วมกับ Meta Platform, Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออนไลน์ช่องทาง Facebook และ Instagram เพื่อส่งข้อมูลโพสต์จำหน่ายสินค้าผ่าน Facebook ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายให้ดำเนินการ ปิดกั้นเนื้อหาโพสต์ดังกล่าว ซึ่งในปี 2565 […]

พาณิชย์ยัน! ยังไม่ให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคา

18 กรกฎาคม 2565 จากรายงานข่าวโดยอ้างข้อมูลที่ระบุว่า ได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากนายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยว่าจะขี้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผย ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า ที่ระบุว่าจะปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกซองละ 1 บาท จากราคาซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท โดยอ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 เพราะต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่งปรับสูงขึ้น เช่น ราคาแป้งสาลี ราคาน้ำมันปาล์ม และราคาน้ำมันดีเซล เป็นต้นนั้น อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการปรับราคาอย่างเป็นทางการ จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายด้วย และกรมการค้าภายใน ยังคงเข้มงวดต่อมาตรการเชิงนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ดูแลผู้บริโภคและประชาชนอย่างถึงที่สุด ที่ผ่านมามีบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย ได้มีการยื่นขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาราคา โดยการคำนวณต้นทุนอย่างเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้เกิดความสมดุลและยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ผลิตรายใดปรับขึ้นราคา “โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องขออนุญาตปรับราคาจำหน่ายปลีก หากมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกโดยพละการ ถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย และมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กรมฯ รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ต้นทุนสินค้าที่มีการปรับสูงขึ้นจริง ทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งโดยตรง สำหรับเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาสินค้าจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนเป็นรายกรณีไป และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคมากนัก โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ […]

เริ่มวันนี้! น้ำมันปาล์มขวดลด4-5 บาท

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามการปรับระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือการค้ากำไรเกินควร ในช่วงที่คนไทยเช่นเดียวกับคนทั่วโลกที่กำลังเผชิญปัญหาภาวะเงินเฟ้อ โดยมีการติดตามต้นทุนการผลิต ปริมาณสต๊อกสินค้า เพื่อให้การกำหนดราคาเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่งผลให้สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันหลายชนิดชะลอการปรับเพิ่มราคา และล่าสุด นายจุรินทร์ ได้สั่งการให้เร่งรัดการปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดตามต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง โดยร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า จะเริ่มปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดลง 4-5 บาท จากราคาขายปัจจุบันที่ขวดละ 69-70 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้มีราคาสะท้อนตามต้นทุนที่แท้จริง นางสาวรัชดา กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานผลการประชุมร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซูเปอร์มาร์เกต ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือ แต่การลดราคาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นทุนและสต๊อกเก่าที่มีค้างอยู่ของแต่ละผู้ประกอบการ แต่ยืนยันได้ว่าน้ำมันปาล์มขวดจะต้องขายตามต้นทุนที่แท้จริง หากผลปาล์มดิบลดราคา น้ำมันปาล์มขวดก็ต้องปรับลดด้วยเป็นไปตามโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการของผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มขวด ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้เป็นราคาแนะนำให้ปฏิบัติ ซึ่งสัปดาห์นี้ผูประกอบการรายใหญ่จะเริ่มต้นลดราคา 4-5 บาทก่อน และสัปดาห์หน้าจะทยอยลดอีก ซึ่งการคำนวณราคาจะต้องดูต้นทุนสต๊อกช่วงก่อนหน้าที่สั่งสินค้าเข้ามาประกอบด้วย โดยกรมการค้าภายในจะติดตามการปรับลดราคาอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง […]

กรมการค้าภายใน ยืนยัน “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ยังไม่ปรับราคาขายส่ง

กรมการค้าภายใน ยืนยัน ผู้ผลิต – ตัวแทนจำหน่าย “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ยังไม่ปรับราคาขายส่ง ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าและไวไว ปรับขึ้นราคาขายส่งจากเดิม 160 บาท/ลัง เป็น 180 บาท/ลัง ทำให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นจากซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการขนส่งที่แพงขึ้น กรมการค้าภายใน ได้ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังกล่าวแล้ว ทั้งสองรายยืนยัน ว่า ไม่ได้มีการปรับราคาขายส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน เข้าใจถึงสถานการณ์ต้นทุนสินค้าที่ปรับสูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนการขนส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาต จึงจะสามารถปรับราคาขายปลีกได้ ซึ่งขณะนี้กรมการค้าภายใน ยังไม่มีการอนุญาตใดๆ การพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาสินค้าที่จำเป็น สำหรับการครองชีพของประชาชน กรมการค้าภายใน จะพิจารณาต้นทุนเป็นรายกรณีไป และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคน้อยที่สุด ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็ต้องสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ มิเช่นนั้นจะทำให้ของขาด

กรมการค้าภายใน เคาะปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงาน

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตร ตามที่ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเสนอมา โดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อทั้งต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ซึ่งปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 100% ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย จึงจำเป็นต้องมีการปรับราคา อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะติดตามและกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิด ให้มีปริมาณเพียงพอและมีผลกระทบกับราคาจำหน่ายปลีกน้อยที่สุด