5089

วราวุธ รุกเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ 25666

วราวุธ รุกเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 วันที่ 2 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่เลขาในการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นายวราวุธ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน […]

สิ่งแวดล้อมตรวจน้ำตกรับเสด็จ คาด 1 อาทิตย์รู้ผล

สิ่งแวดล้อมนำทีมตรวจน้ำตกรับเสด็จหลังหมอโพสต์พบอิโคไลปนเปื้อน สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบน้ำตกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หลัง หมอนักอนุรักษ์ แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาระบุว่าปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย “อีโคไล” แนะนำไม่ให้ดื่มกิน นำเชื้อเข้าร่างกาย จากกรณีที่นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เฟซ บุ๊ก Rungsrit Kanjanavanit เรื่องพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย “อีโคไล” ในน้ำตกแห่งหนึ่ง ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณโค้งขุนกัณฑ์ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งมีคนตั้งชื่อว่า “น้ำตกรับเสด็จ” นั้น ในวันนี้วันที่ 15 ส.ค.2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เทศบาลตำบลสุเทพ ตลอดจนหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับต้นตอแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้มีอยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำไส้ของคนและสัตว์ ที่จะถ่ายออกจากมาจากอุจจาระ เป็นเชื้อที่ก่อโรคท้องเสีย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ำตกและน้ำในลำห้วยห้วยผาลาด 3 จุด ได้แก่ ตั้งแต่ต้นน้ำ คือที่ น้ำตก […]

(มีคลิป) ทส.ตรวจสอบข้อมูลเชื้ออีโคไล ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ

ทส.ตรวจสอบข้อมูลเชื้ออีโคไล ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ ไม่ได้มาจากผลการวิเคราะห์โดยตรง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้ติดตามข่าวและมีความห่วงใยต่อกรณีเฟซบุ๊กของนักวิชาการ เตือนถึงน้ำตกแห่งหนึ่งก่อนขึ้นดอยสุเทพ ว่าเต็มไปด้วยเชื้ออีโคไล (E.Coli) หรือเชื้อที่มาจากอุจจาระปนเปื้อนสูง พร้อมระบุชื่อ ”น้ำตกรับเสด็จ” เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว นักวิ่ง นักปั่นที่ผ่านไป-มา อยู่ที่อำเภอดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ปลัดกระทรวง ทส.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานใน ทส.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน นายอรรถพล กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว คพ.โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1(สคพ.1) ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าของโพสต์ ทราบข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลที่นำเสนออ้างอิงจากผลการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่มีข้อมูลผลการตรวจสอบ E.coli จากแหล่งอื่น จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากการโพสต์มีการอ้างอิงเฉพาะรายงานการวิจัยชิ้นดังกล่าวที่ปรากฏเฉพาะข้อมูลผลตรวจแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) แต่ไม่มีผลตรวจ E.coli โดยตรง การที่ผู้โพสต์สื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็น E.coli จะทำให้สาธารณชนสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดความตื่นตระหนก […]

ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่ วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ราชกิจจาฯ ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่ วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ คพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายเน้นเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ให้มีความมุ่งมั่นจัดการกับปัญหามลพิษ ตั้งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทนและหมั่นเพียร เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง นายอรรถพล กล่าวว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการตัดโอนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 (สสภ.1-16) จากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สสภ.1-16 มาเป็นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 (สคพ.1-16) คพ. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของ […]